Ekapija: Predsjedavajući Vijeća ministara BiH Vjekoslav Bevanda i ambasador Kraljevine Švedske u BiH Bosse Hedberg potpisali su danas u Sarajevu Posebni sporazum za projekte/programe između Vijeća ministara BiH i Kraljevine Švedske.

Predsjedavajući Bevanda je nakon potpisivanja kazao da je reforma javne uprave u BiH jedan od ključnih kriterija za ulazak naše zemlje u Evropsku uniju.

"Naš cilj je moderna administracija osposobljena da preuzme i implementira evropsko zakonodavstvo i da BiH postane dio evropskog administrativnog prostora", kazao je Bevanda.

Dodao je da osim političke podrške i odgovornosti koji ne izostaju u procesu reforme javne uprave, za njeno provođenje potrebna su značajna finansijska sredstva.

Podsjetio je da finansijsku podršku od 2007. godine pružaju donatori koji novac ulažu u Fond za reformu javne uprave. Među njima je i prijateljska Švedska, odnosno njena međunarodna razvojna agencija SIDA.

"U prvoj fazi u Fond su uplatili jedan i po milion eura, a u drugoj tri miliona eura za period 2012., 2013. i 2014. godina. Na osnovu ove pomoći osiguran je nastavak reforme javne uprave u BiH", istaknuo je Bevanda.

Po njegovim riječima, BiH i Švedska kao potpisnice ovog sporazuma obavezale su se da će između ostalog pomoći BiH da provede reformu javne uprave i da će osigurati harmonzirani pristup u podršci implementaciji projekata u našoj državi.

"Švedska i drugi donatori Fonda su svojevremeno iskazali zabrinutost zbog činjenice da vlade u BiH nisu uopće izdvajale novac iz svojih proračuna kao konkretan doprinos finansiranju Fonda. Ove godine Vijeće ministara je napravilo iskorak te uplatilo na račun fonda iznos od 150 hiljada maraka. Obveza je i ostalih vlada u BiH da to isto urade", kazao je Bevanda.

Zahvalio je Švedskoj na nesebičnoj pomoći koju pruža BiH na njenom putu ka EU, te izrazio uvjerenje da će projekti koji se finansiraju novcem donatora doprinijeti efikasnijoj, transparentnijoj, informatički povezanijoj i odgovornijoj javnoj upravi koja će biti u službi građana i gospodarskih subjekata.

Ambasador Kraljevine Švedske u BiH Bosse Hedberg je rekao da je jučer Evropska komisija prezentirala svoj Izvještaj o napretku koji uključuje jedan dio koji se odnosi na BiH.

"Predsjedavajući Bevanda je već podnio dosta težak teret svojih napora da unaprijedi i ubrza reforme u BiH. Mi obojica znamo da je mnogo toga preostalo da se uradi, ne samo da bi se ispunila očekivanja Brisela već posebno očekivanja i naroda ove zemlje. Zapravio, mnoge značajne reforme su nepohodne za obične građane bez toga da su one dio agende priključivanja Evropskoj uniji, a BiH je do sada izgubila dosta dragocjenog vremena", kazao je ambasador Hedberg.

Ali, dodao je, mi smo ovdje da pomognemo. Švedska je bila i ostaje snažan zagovornik daljem proširenju EU i veoma blizak prijatelj BiH.

"Među mnogim sektorima u kojima je reforma neophodna, posebno vezano za rad s ogromnom mašinerijom EU, među tim sektorima je i javna uprava, a ta činjenica je također spomenuta i naglašena u Izvještaju o napretku koji je jučer predat", kazao je ambasador Hedberg.

Po njegovim riječima, svrha potpisivanja današnjeg sporazuma je faza dva i ta svrha ima dva dijela.

"Prvo je da se pomogne BiH da provede ono što mi zovemo reformu u vlasništvu, čime bi se omogućilo raznim administrativnim nivoima u zemlji da usvoje i provedu zakonsku tečevinu EU. Drugi dio je da se na neki način osigura harmonizovan pristup u cijeloj zemlji o pitanju provođenja različitih projekata koji su navedeni u posebnim planovima akcije I i II. Naš doprinos ovoj fazi je oko 6,2 miliona KM koji će se isplaćivati u tranšama u naredne tri godine", kazao je ambasador Hedberg.