Blic Online, 21. august 2012: Direktor Agencije za informaciono društvo Republike Srpske Srđan Rajčević rekao je da predstoji nastavak rada na uvođenju elektronskog potpisa u organe javne uprave, te da bi Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Srpske trebalo da bude treća po redu institucija koja će uvođenjem elektronskog potpisa krenuti u eliminaciju papirne forme. On je naglasio da bi potpisivanje ugovora sa Ministarstvom moglo biti upriličeno već naredne sedmice, te da je konačni cilj uvođenja elektronskog potpisa modernizacija, elektronifikacija rada i uopšte poslovnih procesa u samoj javnoj upravi.

"To u praksi znači da će Agencija za informaciono društvo, kao certifikaciono telo, da podijeli digitalne sertifikate zaposlenima, a u konačnici će biti potpuno eliminisana papirna forma iz rada ovih institucija", rekao je Rajčević. On je naglasio da Vlada Srpske aktivno radi i na jednom sveobuhvatnijem projektu uvođenja digitalnog potpisa za sva pravna i fizička lica u Srpskoj. "Do okončanja tog projekta sva naša pravna i fizička lica, koja se upuštaju u trgovačku djelatnost putem interneta, dobiće digitalne certifikate i tako biti u mogućnosti da elektronsku trgovinu u praksi ostvare", istakao je Rajčević.

Rajčević je dodao da slijedi i formiranje Odjeljenja za informacionu bezbjednost, te da bi do kraja ove, a eventualno početkom iduće godine, Srpska trebala imati opremljeno i tehnički funkcionalno tijelo koje bi preuzelo svu zadaću iz Zakona o informacionoj bezbjednosti. Agencija za informaciono društvo Republike Srpske počela je 1. januara sklapanje ugovora sa ministarstvima, upravama i upravnim organizacijama o uvođenju elektronskog potpisa kao zamjene za svojeručni potpis i pečat. Ugovore su do sada potpisali Ministarstvo nauke i tehnologije i Ministarstvo prosvjete i kulture Srpske, kao i ministri Jasmin Komić i Anton Kasipović lično.

Uvođenjem elektronskog potpisa upravni i drugi poslovi obavljaju se elektronskim putem, bez potrebe za gomilom papira, a elektronski dokument, bilo da je riječ o elektronskoj pošti ili dokumentu proizašlom iz kompjuterkog programa za obradu teksta, dobija svoju pravnu snagu.

Elektronski potpis je, prema navodima stručnjaka, daleko sigurniji i bezbjedniji od svojeručnog potpisa i papirne forme.