Sarajevo-X: Problemi s kojima se suočavala Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije BiH nakon dolaska direktora i dvojice zamjenika, nastavili su pratiti njen rad i početkom 2012. godine, izjavio je danas novinarima u Sarajevu direktor ove agencije Sead Lisak.

U međuvremenu, naveo je, sačinjen je pravilnik o unutarnjoj organizaciji Agencije i dostavljen je Vijeću ministara BiH. Međutim, već tri mjeseca se čeka da Vijeće ministara da saglasnost na pravilnik.

"Onog momenta kada dobijemo saglasnost na pravilnik, moći ćemo da upošljavamo osoblje", kazao je Lisak, dodajući da Agencija, također, dijeli sudbinu drugih institucija zbog problema s usvajanjem državnog budžeta, što je još jedan limitirajući faktor da zaživi i ispunjava svoje zakonske obaveze.

Osnovna zadaća Agencije je implementacija Strategije za borbu protiv korupcije. Strategija, uz Akcioni plan za njeno provođenje, usvojena je 2009. godine, a tek 20 mjeseci nakon njenog usvajanja formirano je vodstvo Agencije.

Lisak kaže da će jedan od fokusa budućeg rada Agencije biti prevencija korupcije. Naime, svi savremeni trendovi ne bave se toliko represijom, već se nastoje otkriti žarišta i uzroci korupcije te onda boriti protiv tih uzroka usvajanjem novih zakona, povećanjem institucionalnih kapaciteta postojećih institucija i osvješćivanjem javnosti.

Agencija nije radila istraživanja o stepenu korupcije u BiH, jer za to nema kapacitete, ali rezultati istraživanja nevladnih organizacija "ne daju nimalo optimizma" kada je u pitanju korupcija.

"Borba protiv korupcije je pitanje građanina. Svaki građanin ima problem zbog korupcije. Kada se udružimo i shvatimo da je problem korupcije problem svih nas, onda će i ova borba imati svoj smisao", kazao je direktor Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije BiH Sead Lisak.(sarajevo-x.com)