Povodom završetka projekta “Transponiranje EU zakonodavstva u pravni sustav BiH“, implementator projekta „ZAMM media CONSULTING“, a u suradnji s Uredom koordinatora za reformu javne uprave u BiH, organizira konferenciju na kojoj će biti prezentiran tijek projekta, postignuti rezultati i značaj projekta na svim razinama vlasti u BiH.

Konferencija će biti održana 29.02.2012. godine u 11,00 sati, u hotelu „Europa“ u Sarajevu.

Projekt “Transponiranje EU zakonodavstva u pravni sustav BiH“ financiran je sredstvima Fonda za reformu javne uprave. Ključni korisnici projekta bili su državnih službenici uključeni u zakonodavne aktivnosti u tijelima i institucijama na državnoj, entitetskim i razini Brčko  distrikta i radnim grupama za europske integracije. Oni su educirani o načinima, vrstama i tehnikama usklađivanja zakonodavstva kako bi bili u prilici da u konkretnim slučajevima primjene najpogodnije principe i kako bi domaći pravni akt bio provodiv i efikasan.

Agenda 

11.00 – 11.15 – Pozdravno obraćanje i svečano otvaranje konferencije: Semiha Borovac, državna koordinatorica za reformu javne uprave

11.15. – 11.35 – Prezentacija projekta i izlazni rezultati:prof.dr. Gorazd Trpin, ključni ekspert na projektu

11.35 – 12.35 – Zapažanja predstavnika korisnika projekta i učesnika obuke:

Fazila Musić – Ministarstvo pravde BiH

Nebojša Kuruzović – Ministarstvo za ekonomske odnose i reg. saradnju RS

Mensur Hadžimusić – Ured Vlade FBiH za zakonodavstvo

Adnan Pašalić – Zakonodavna kancelarija Vlade BD BiH

12.35 – 13.00 Diskusija i zaključci

Izjave za medije predviđene su u 13 sati.