Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu Vlade Republike Srbije uz potporu Švedske agencije za međunarodnu razvojnu suradnju i Švedskog insituta za javnu upravu organizira dvodnevnu regionalnu konferenciju "Usluge, vještine i kapaciteti – ključni izazovi u Europi u izgradnji moderne javne uprave".

Cilj konferencije je da promovira suradnju između zemalja u regionu u oblasti javne uprave i da se usvoji ministarska deklaracija koja će potvrditi uspostavljanje dugoročne suradnje po uzoru na Europsku mrežu javne uprave.

Ovakva regionalna konferencija će predstavnicima javnih uprava zemalja kandidata za članstvo u EU i zemalja članica EU pružiti mogućnost razmjene ideja i iskustava u provedbi reforme javne uprave te identificiranja mjera i pristupa koji istovremeno doprinose gospodarskom i socijalnom razvitku zemlje.

Ovaj dvodnevni događaj odigraće se 6. i 7. listopada 2011. godine u Beogradu. Za prvi dan predviđeni su ekspertski sastanci kroz 3 panela/radne grupe:

 

  • "Bolje usluge građanima i privredi"
  • "Razvoj vještina upravljanja u javnoj administraciji"
  • "Izgradnja administrativnih kapaciteta za implementaciju zakonodavstva EU".

Drugi dan konferencije obuhvata održavanje sastanka ministara zemalja regiona zaduženih za reformu javne uprave.

Polazeći od preporuka koje će dati ekspertske radne grupe, 7. listopada će se na posebnom sastanku ministara iz zemalja regiona i zainteresiranih zemalja članica EU pripremiti i objaviti deklaracija o zajedničkim zaključcima i preporukama za održivu provedbu reforme javne uprave.