Министарство за људска и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу Владе Републике Србије уз подршку Шведске агенције за међународну развојну сарадњу и Шведског инситутта за јавну управу организује дводневну регионалну конференцију "Услуге, вјештине и капацитети – кључни изазови у Европи у изградњи модерне јавне управе".

Циљ конференције је да промовише сарадњу између земаља у региону у области јавне управе и да се усвоји министарска декларација која ће потврдити успостављање дугорочне сарадње по угледу на Европску мрежу јавне управе.

Оваква регионална конференција ће предствницима јавних управа земаља кандидата за чланство у ЕУ и земаља чланица ЕУ пружити могућност размјене идеја и искустава у спровођењу реформе јавне управе те идентификовања мјера и приступа који истовремено доприносе економском и социјалном развоју земље.

Овај дводневни догађај одиграће се 6. и 7. октобра 2011. године у Београду. За први дан предвиђени су експертски састанци кроиз 3 панела/радне групе:

  • "Боље услуге грађанима и привреди"
  • "Развој вјештина управљања у јавној администрацији"
  • "Изградња административних капацитета за имплементацију законодавства ЕУ".

Други дан конференције обухвата одржавање састанка министара земаља региона задужених за реформу јавне управе.

Полазећи од препорука које ће дати експертске радне групе, 7. октобра ће се на посебном састанку министара из земаља региона и заинтересованих земаља чланица ЕУ припремити и објавити декларација о заједничким закључцима и препорукама за одрживо спровођење реформе јавне управе.