U okviru projekta "Razvoj sustava za upravljanje učinkom u strukturama državne službe u BiH" financiranog iz Fonda za reformu javne uprave, i u suradnji sa Agencijom za državnu službu Bosne i Hercegovine, organizuje se obuka o upravljanju učinkom u institucijama Bosne i Hercegovine.

Projekt "Razvoj sustava za upravljanje učinkom u strukturama državne službe u BiH" pripremio je Ured koordinatora za refomu javne uprave u BiH, a u njegovo ime implementira ga kompanija Djikic Cosulting Services. Projekt se provodi na sve četiri upravne razine u Bosni i Hercegovini. Više o projektu možete saznati ovdje .

Jednodnevna obuka o upravljanju učinkom biće organizovana u terminima 15, 16. i 30. rujna, te 7. listopada 2011. godine. Ciljevi ove obuke su:

 

  • podizanje svijesti o značaju upravljanja učinkom;
  • upoznavanje sa odredbama novog Pravilnika o načinu ocjenjivanja rada državnih službenika u institucijama BiH;
  • razvijanje vještina utvrđivanja radnih ciljeva;
  • stjecanje uvida u povezivanje pojedinačnih radnih ciljeva i općih ciljeva organa uprave;
  • razvijanje vještina ocjene učinka i posebno vještine bodovanja i vođenja razgovora o ocjenjivanju;
  • upoznavanje sa mogućnostima primjene elektronskog obrasca za ocjenjivanje u postupku ocjenjivanja.

Ciljne grupe obuke su: sekretari ministarstava, rukovodioci organizacionih jedinica organa uprave (pomoćnici ministra, načelnici sektora, načelnici odjeljenja, rukovodioci odsjeka i rukovodioci grupa – ocjenjivači), kao i državni služenici koji su zaduženi za obavljanje poslova upravljanja ljudskim potencijalima. Svaki organ uprave bit će zastupljen sa najmanje jednim a najviše četiri polaznika obuke. Agencija za državnu službu će prilikom određivanja broja polaznika obuke voditi računa da ukupan broj bude oko 240 polaznika podijeljen u četiri jednake grupe.

Organizator obuke, "Djikic Consulting Services", će svim polaznicima obuke dati certifikat o završenoj obuci, kojim se potvrđuje da je učesnik prošao utvrđeni program predmetne obuke, a ADS će dodijeliti 3 kredita za ovu obuku.

Rok za prijavu na ovu obuku je 12.9.2011. godine. Prijave na obuku mogu se uputiti posredstvom web stranice Agencije za državnu službu BiH , gdje možete saznati više detalja o samoj obuci i načinu prijavljivanja.