Gđa. Semiha Borovac, koordinatorica za reformu javne uprave u BiH, gđa. Mirsada Jahić, koordinatorica za reformu javne uprave u Federaciji BiH, gđa. Stojanka Ćulibrk, koordinatorica za reformu javne uprave u Republici Srpskoj i gdin. Mate Lučić, zamjenik koordinatora za reformu javne uprave Brčko distrikta održat će sastanak sa predstavnicima Ministarstva pravde BiH, Federalnog ministarstva pravde, Ministarstva pravde Republike Srpske te Ministarstva za upravu i lokalnu samoupravu Republike Srpske u utorak, 30. ožujka u 11.00 sati u hotelu Europa u Sarajevu. Tema sastanka bit će predstojeće aktivnosti u procesu reforme javne uprave.

Ured koordinatora za reformu javne uprave u suradnji sa Timom tehničke pomoći Delegacije Europske unije (EUPAR) radi aktivnosti na pripremi izrade evidencije institucija u Bosni i Hercegovini, kao i analize koja bi trebala poslužiti za usporedbu stanja javne uprave u zemlji u odnosu na europske zahtjeve.

Očekivanja su da će ove analize ukazati na najčešće modele institucionalnog organizovanja u okvirima takozvanog Europskog administrativnog prostora, te njihove temeljne karakteristike. Rezultati analiza domaće regulative i organizacionih modela, kao i zahtjeva koji proističu iz Europskog administrativnog prostora trebali bi omogućiti izradu prijedloga za promjene u upravnoj strukturi.

Učesnici sastanka razgovaraće o predloženim aktivnostima i očekivanjima u procesu reforme javne uprave, te definirati aktivnosti koje je potrebno poduzeti u predstojećem periodu, da bi bila omogućena provedba ciljeva zacrtanih Strategijom reforme javne uprave iz 2006.