Nezavisne novine – Državni službenici će u naredne dvije godine biti podvrgnuti detaljnim provjerama o stručnosti i sposobnosti obavljanja tog posla, a državna služba na svim nivoima vlasti će morati da utvrdi samo ona radna mjesta koja su potrebna.

Ovo je u petak izjavila Semiha Borovac, šef koordinatora u Fondu za reformu javne uprave BiH, naglasivši da će svi državni službenici morati na testovima pokazati da su odgovarajući kadar za obavljanje posla državnog službenika.

"To su prije svega, poznavanje jezika, rada na računaru, punog angažmana i profesionalnosti, te specijalizacije za datu djelatnost. Bili smo svjedoci ovakvih provjera u Hrvatskoj i Sloveniji i svi oni koji nisu prošli testove nisu više radili u državnoj službi", rekla je Borovac, naglasivši da će tako biti i u BiH. Ona je poručila da će reformu, koja se planira provesti do kraja 2013. godine, ocijeniti Evropska komisija koja će dati ocjenu da li je reforma uspjela.

U Fondu nisu željeli konkretno govoriti o trenutnom broju zaposlenih u državnoj upravi, kao ni o mogućim smanjivanjima tog broja, već su rekli da treba sačekati analizu situacije.

Mato Lučić, predstavnik Brčko distrikta u Fondu, je kazao da je u ovom gradu napravljen dobar posao kada je u pitanju reforma uprave. "U budžetu za ovu godinu nema nijednog radnog mjesta u javnoj upravi, već se čeka da ljudi koji su ispunili uslove odu u mirovinu kako bi obezbijedili smanjenje broja uposlenih", kazao je Lučić, naglašavajući da se novac ne može rasipati na administraciju.

Stojanka Ćulibrk, koordinator Fonda iz RS, je istakla da je donesen niz zakonskih odredbi koje je finansirala Vlada RS a koji se tiču reforme javne uprave, a kao posebno dostignuće istakla je elektronsko uvezivanje matičnih službi u RS.

"U februaru ćemo testirati ovaj sistem i njegova vrijednost je preko tri miliona KM. Trenutno nemam konkretnih podataka o broju zaposlenih u državnoj upravi RS, ali smo u procesu analize opravdanosti same organizacije republičkih organa uprave", kazala je ona, naglašavajući da će se tada moći raditi preraspodjele i eventualni viškovi službenika. Ako i ima viška, tvrdi ona, taj je broj neznatan. Istaknuto je i da je RS trenutno ispred Federacije BiH, distrikta Brčko i nivoa BiH u provođenju Akcionog plana strategije reforme javne uprave.

Mirsada Jahić, koordinator Fonda za FBiH, je naglasila da ovaj entitet ima složeniju organizaciju od ostalih nivoa vlasti, te istakla da ova reforma nije obuhvatila kantone koji su treći nivo vlasti u BiH. "Na federalnom nivou rade 1.952 državna službenika, dok državnih namještenika ima oko 6.000. To su ljudi koji obavljaju dopunske poslove, sa srednjom stručnom spremom", kazala je ona.