U okviru Cidi projekta “Izgradnja kapaciteta civilnog društva za učešće u civilnom dijalogu  u Bosni i Hercegovini”, u periodu od 10.-12. studenog 2010. godine u Sarajevu je održan treći seminar za tematske mreže organizacija civilnog društva “Monitoring civilnog dijaloga“.

Opći cilj Cidi projekta je uključiti civilno društvo u BiH u civilni dijalog na različitim nivoima vlasti, što je sukladno preporukama Europske unije i Strategiji proširenja, u kojima se ističe kako „kultura prihvaćanja i uvažavanja uloge civilnog društva treba se uspostaviti kako bi organizacije civilnog društva mogle upustiti se u učinkovit civilni dijalog“ (Strategija proširenja i glavni izazovi 2010.-2011).

Na seminaru su g. Slaviša Šućur, zastupnik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH i g. Marko Aćić, zamjenik glavnog sekretara Narodne skupštine Republike Srpske diskutirali s predstavnicima šest tematskih mreža o mogućnostima učešća javnosti u parlamentarnim procedurama za donošenje zakona. Također, tokom trodnevnog seminara učesnici su imali priliku detaljnije se upoznati sa temama kao što su monitoring javnih politika i monitoring civilnog dijaloga.

Na seminaru i radionici je učestvovalo 37 predstavnika iz šest tematskih mreža civilnog društva: Savez slijepih Republike Srpske; Savez gluhih i nagluhih Bosne i Hercegovine; Savez udruženja za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim licima Republike Srpske; Ring; Volontiram; Mono.

Učesnici su veoma zadovoljni nizom seminara o civilnom dijalogu koji se organizuju u okviru Cidi projekta. Poslije završetka seminara, jedan od učesnika je rekao: “Svakim novim dolaskom na ove seminare, sve više se osjećam pravosnažnim učesnikom i svi odlazimo mnogo, mnogo bogatiji znanjem”, kaže se u saopćenju za javnost Delegacije Evropske unije u BiH.