Fondacija "Centar za zastupanje građanskih interesa" (CPI) pokrenula je web stranicu (www.cpi.ba) koja sadrži sve dostupne dokumente o izvršenju budžeta države, entiteta, kantona i Distrikta Brčko od 2005. do danas.

"Na taj način omogućen je uvid u javnu potrošnju građanima, novinarima, organizacijama civilnog društva i finansijskim ekspertima", saopćeno je iz Fondacije.

Projekt je realiziran uz pomoć Fonda otvoreno društvo BiH i Centra Civilnih Inicijativa kroz projekt CAPP II, koji je podržao USAID.

Diektor misije USAID-a u BiHvini Allan Reed simboličnom je prvom pretragom baze podataka pokrenuo taj servis. On je tom prilikom istaknuo da je “pokretanje ovog internetskog alata samo prvi korak, a najvažniji posao treba da obave građani, nevladine organizacije i novinari koji će ga koristiti u istaživačkom radu.”

On je u naglasio da “vlada mora transparentno trošiti sredstva, a poreski obveznici imaju pravo da znaju kako se troši njihov novac.

"U bazu podataka uneseno je oko 7.000 tabela koje je CPI prikupio kroz pretplatu na službena glasila u kojima se objavljuju, kroz korespondenciju s državnim institucijama kao i uz primjenu Zakona o slobodi pristupa informacijama", navodi se.

Savjetnik za javne financije Fondacije CPI Damir Mehmedbašić prezentirao je sadržaj baze podataka i brojne prepreke koje stoje između građana i podataka o javnoj potrošnji.

"U načinu na koji razni nivoi državne vlasti izvještavaju o svojoj potrošnji postoje mnoge manjkavosti, koje će biti predmet dalje analize ali pozivamo građane i druge organizacije da naprave vlastite analize i komentare budžeta koji su sad svima dostupni", kazao je.

Prema dokumentu koje su naše vlasti potpisale s MMF-om, budžeti navedenih nivoa vlasti i općina u 2010. godini planiran je na razini od 8 milijardi i 423 milijuna KM. Znači da svake sekunde, i danju i noću, državni budžeti troše prosječno 267 KM. Brojač javnih finansija, koji je također danas predstavljen javnosti, množi broj sekundi koji je prošao od početka godine s prosječnom potrošnjom.

Brojač je uime građana predstavila Zulejha Hrlović, građanima Sarajeva poznata prodavačica novina u centru grada.

"Pogledala sam jutros brojač i pokazivao je da je od 1. januara do danas potrošeno više od četiri milijarde i 300 milijuna KM. To su pare koje mi svi uplaćujemo, kroz poreze, carine i doprinose, novac koji uplaćuju firme ljudi koji su zaposleni. Teško se živi i moramo paziti da se te pare stvarno i troše u korist građana koji pune budžete", kazala je ona.

Pokretanje baze podataka i brojača javne potrošnje samo je prva faza djelovanja Fondacije CPI. Slijede informativne i edukativne kampanje koje će široj javnosti prezentirati najvažnije činjenice o javnoj potrošnji u Bosni i Hercegovini, prenosi portal sarajevo-x.com