Dalja reforma i konsolidacija u oblasti osiguranja i približavanje standardima zemalja članica EU ciljevi su tvining projekta “Podrška EU za izgradnju održivih kapaciteta Agencije za osiguranje u BiH i agencija za nadzor osiguranja Federacije BiH /FBiH/ i Republike Srpske /RS/” koji je predstavljen jučer u Sarajevu.

Direktor Agencije za osiguranje u BiH Samir Omerhodžić rekao je na konferenciji za novinare da će ovaj projekat, vrijedan 799.875 evra, biti realizovan na cijelom prostoru BiH i da će u njemu učestvovati sve institucije koje se bave problematikom osiguranja.

“U stvaranju jedinstvenog ekonomskog prostora u BiH veliki je napredak postignut upravo u oblasti osiguranja. U RS trenutno radi devet društava iz FBiH, a pet društava iz RS dobilo je dozvolu za rad u FBiH”, istakao je Omerhodžić.

On smatra da su pred BiH, kada je riječ o oblasti osiguranja, veliki zadaci i izazovi vezani za ulazak na jedinstveno tržište EU.

“Veći dio zahtjeva ne bi mogle da ispune kompanije koje trenutno rade na tržištu osiguranje tako da bi izgubile utakmicu u trci sa stranim kompanijama koje bi imale potpunu slobodu djelovanja na našem tržištu”, upozorio je Omerhodžić, izrazivši nadu da će ovaj i naredni projekti doprinijeti daljoj harmonizaciji tržišta osiguranja u BiH u kontekstu konačnog ulaska BiH u evropsku porodicu.

Šef Sekcije operacija za ekonomske reforme i prirodne resurse u Delegaciji EU u BiH Johan Hese rekao je da je od suštinskog značaja uspostavljanje jedinstvenog tržišta osiguranja u BiH radi promovisanja ekonomske efikasnosti i pripreme za buduću integraciju tržišta osiguranja u EU.

“Potrebno je uskladiti postojeće entitetske zakone, procedure i regultive o osiguranju da bi se približili standardima EU”, naglasio je Hese i dodao da vjeruje da će aktivnosti ovog projekta približiti sektor osiguranja u BiH tržištu osiguranja EU.

Prema njegovim riječima, za razliku od bankarskog sektora tržište osiguranja u Evropi pokazalo je značajan otpor globalnoj ekonomskoj krizi.

Hese je naveo da ovaj projekat pokriva i obavezno osiguranje od odgovornosti za motorna vozila čiji je cilj da bude podignuta svijest javnosti o ovom osiguranju koje pruža zaštitu žrtvama saobraćajnih nesreća i doprinosi slobodnom kretanju ljudi i dobara kroz Evropu.

Rezidentni savjetnik za projekat Nikolaj Petkov naveo je da će projekat trajati 27 mjeseci i da mu je krajnji cilj doprinos razvoju jedinstvenog i djelotvornog tržišta osiguranja u BiH.

“Projekat će se sastojati iz četiri dijela – razvoj administrativnog kapaciteta Agencije za osiguranje BiH i entitetskih agencija, razvoj službe za razmjenu informacija i službe za statistiku, izrada zakona i nadzorne prakse i osiguranje od odgovornosti za motorna vozila i saradnja sa kancelarijom `zelene karte`”, naveo je Petkov, a prenosi portal capital.ba