Predstavnici Vlade Republike Srpske /RS/, Saveza sindikata i Unije udruženja poslodavaca RS potpisali su danas opšti kolektivni ugovor i utvrdili da od 1. jula najniže plata u ovom entitetu bude 370 KM, osim za grane tekstila i obuće gdje ostaje 320 KM.

Ugovor su potpisali premijer Milorad Dodik, predsjednica Saveza sindikata RS Ranka Mišić i predsjednik Unije udruženja poslodavaca RS Ranko Milić.

Na današnjem sastanku u Banjaluci dogovoreno je da će Vlada RS u narednih 18 mjeseci predloži novi zakon o radu, te da će po hitnom postupuku ponuditi i eventualno neoporezivanje toplog obroka što bi poslodavcima dalo veće mogućnosti da nesmetano isplaćuju povećani iznos najniže cijene rada.

Dodik je novinarima izjavio da potpisivanjem opšteg kolektivnog ugovora “niko nije ni pobijedio ni izgubio, već je to dokaz da se uvijek može postići uspješan dogovor”.

Mišićeva je najavila da će u ponedjeljak, 10. maja biti održana sjednica Predsjedništva Saveza sindikata RS na kojoj će biti odlučeno da li će biti data podrška generalnom štrajku u RS, planiranom za 12. maj.

“Novim opštim kolektivnim ugovorom ograničen je minimum ispod kojeg plata ne može ići, ali ne i maksimum, tako da će radnici, zavisno od grane u kojoj su zaposleni, moći biti i više plaćeni”, kaže Mišićeva.

Ona je ocijenila da su pregovori bili teški, ali da je značajno što je potpisan opšti kolektivni ugovor, mada je Sindikat tražio povećanje minimalne cijene  rada na 400 KM, a dobio 370 KM.

Mišićeva je najavila stroge mjere kontrole poslodavaca da li isplaćuju dogovorenu cijenu rada na čemu će biti angažovane sve raspoložive snage.

Milić je rekao da se nada da će poslodavci moći da ispoštuju  povećanje najniže plate za 50 KM, ali je upozorio da u svijetu postoji trend smanjenja plata zbog ekonomske krize.