Pan-europski dijalog o upravljanju Internetom (EuroDIG) – otvorena platforma za neformalnu diskusiju o javnim politikama koje se odnose na upravljanje Internetom (Internet Governance – IG) – održaće konferenciju u Madridu od 29. do 30. travnja.

U svrhu uključivanja zainteresiranih predstavnika institucija i pojedinaca iz Bosne i Hercegovine, koji se bave pitanjima vezanim za Internet i/ili općenito informaciono-tehnološkim pitanjima, u europske diskusije o upravljanju Internetom, organizirana je 29. travnja video konferencija u Sarajevu koja će pratiti EuroDIG 2010 konferenciju u Madridu.

EuroDIG je formiran 2008. godine od strane predstavnika civilnog društva, poslovnog sektora, tehničke i akademske zajednice, vladinih institucija različitih drzava, i regionalnih evropskih institucija, uključujući predsjedništvo EU, Europsku komisiju, Europski parlament, Vijeće Europe, i Europske unije za radiodifuziju.

EuroDIG ima dvostruku svrhu: prvo, da podrži predstavnike zainteresiranih strana iz različitih institucija u razmjeni njihovih stavova i najboljih praksi vezanih za pitanja iz upravljanja Internetom koja se trebaju diskuritati na sastancima UN Foruma za upravljanje Internetom (Internet Governance Forum – IGF), i da se na taj način identificira zajednički evropski stav po istim pitanjima, uvijek podcrtavajući raznolikost iskustava svih uključenih; i drugo, da se razvije svijest u Europi o vrijednosti pluralističkog pristupa diskusijama koja se razvijaju kroz i oko IGF-a.

Video konferencija u Sarajevu će se održati u prostorijama predstavništva Vijeća Europe u Sarajevu. Pored praćenja diskusije u Madridu, video konferencija treba služiti i kao izvor informacija o najnovijim dešavanjima i dogovorima vezanim za upravljanje Internetom u Europi, mjesto uvezivanja za zainteresirane strane iz oblasti upravljanja Internetom iz BiH, te treba podstaći diskusije o različitim pitanjima iz ove oblasti i formiranja državnog foruma o upravljanju Internetom u BiH.