Пан-европски дијалог о управљању Интернетом (ЕуроДИГ) – отворена платформа за неформалну дискусију о јавним политикама које се односе на управљање Интернетом (Интернет Говернанце – ИГ) – одржаће конференцију у Мадриду од 29. до 30. априла.

У сврху укључивања заинтересованих представника институција и појединаца из Босне и Херцеговине, који се баве питањима везаним за Интернет и/или генерално информационо-технолошким питањима, у европске дискусије о управљању Интернетом, организована је 29. априла видео конференција у Сарајеву која ће пратити ЕуроДИГ 2010 конференцију у Мадриду.

ЕуроДИГ је формиран 2008. године од стране представника цивилног друштва, пословног сектора, техничке и академске заједнице, владиних институција различитих дрзава, и регионалних европских институција, укључујући предсједништво ЕУ, Европску комисију, Европски парламент, Вијеће Европе, и Европске уније за радиодифузију. ЕуроДИГ има двоструку сврху: прво, да подржи представнике заинтересованих страна из различитих институција у размјени њихових ставова и најбољих пракси везаних за питања из управљања Интернетом која се требају дискуритати на састанцима УН Форума за управљање Интернетом (Интернет Говернанце Форум – ИГФ), и да се на тај начин идентифкује заједнички европски став по истим питањима, увијек подцртавајући разноликост искустава свих укључених; и друго, да се развије свијест у Европи о вриједности плуралистичког приступа дискусијама која се развијају кроз и око ИГФ-а.

Видео конференција у Сарајеву ће се одржати у просторијама представништва Вијећа Европе у Сарајеву.

Поред праћења дискусије у Мадриду, видео конференција треба служити и као извор информација о најновијим дешавањима и договорима везаним за управљање Интернетом у Европи, мјесто увезивања за заинтересиране стране из области управљања Интернетом из БиХ, те треба подстаћи дискусије о различитим питањима из ове области и формирања државног форума о управљању Интернетом у БиХ.