Ključne prepreke za strana ulaganja u BiH su politička nestabilnost, siva ekonomija, neodgovarajuća struktura radne snage, te administrativne prepreke i barijere, ističe se u dokumentu Savjeta stranih investitora pod nazivom "Bijela knjiga za 2009. godinu" u kome se navodi i niz preporuka za otklanjanje ovih prepreka.

Potpredsjednik Vlade Republike Srpske i ministar za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Jasna Brkić rekla je na konferenciji za novinare u Banjaluci da se najveći broj preporuka odnosi na područje Federacije BiH, što ne znači da problemi i poteškoće ne postoje i i u RS, iako je činjenica da su neke reforme, zakonska rješenja i aktivnosti u Vladi RS evidentne i da je to Savjet prepoznao.

Ona je istakla da su predstavnici Vlade RS na današnjoj prezentaciji "Bijele knjige" upoznali predstavnike Savjeta sa napretkom u ovoj oblasti koji je Vlada ostvarila od marta prošle godine, kada je predstavljena "Bijela knjiga za 2008. godinu", do danas.

"Neki zakoni, a prije svega Zakon o privrednim društvima koji je stupio na snagu početkom ove godine, zatim Prijedlog zakona o građenju i uređenju prostora, neke reforme u finansijskom sektoru, te analiza zakona iz oblasti radnih odnosa, koju namjeravamo raditi ove godine, dovoljno su poboljšali poslovni amijent i očekujemo u ovoj godini znatno veći priliv direktnih stranih ulaganja u RS nego što je to bilo prošle godine", rekla je Brkićeva.

Član Upravnog odbora Savjeta stranih investitora i šef Misije Evropske banke za obnovu i razvoj u BiH Đulio Moreno rekao je da aktivnosti Vlade RS, koje su danas prezentovane, predstavljaju signal u kojoj mjeri Vlada RS shvata šta je potrebno učiniti kako bi se unaprijedio postojeći privredni ambijent.

"S obzirom na efekte globalne finansijske krize veoma je bitno da se u ovom trenutku odlučno djeluje da bi se uklonile sve prepreke i problemi sa kojima se suočavaju novi investitori i da se onda, kada to finansijska situacija dozvoli, omogući priliv novih investicija“, rekao je Moreno.

On je istakao da napori koje Vlada RS ulaže predstavljaju samo dio globalnih nastojanja koje treba da ulaže i FBiH, odnosno BiH u cjelini, da bi bio stvoren pogodan privredni ambijent za buduća strana ulaganja.

Član UO Savjeta Stevan Dimitrijević rekao je da sa ostalim kolegama nastoji da vlastima entiteta i BiH prenesu iskustva, jer su propisi na papiru jedno, a u praksi i životu nešto sasvim drugo, a sve u ime zajedničke dobrobiti i da BiH bude atraktivnija za strana ulaganja.

"Vlada RS očigledno je odvojila vrijeme i posvetila pažnju onome o čemu smo pisali, ali i da se nešto dogodi i u normativnoj sferi i nadamo se praksi, tako da svi očekujemo pozitivne pomake u onome što je praktičan život za strane investitore u BiH, a što je već evidentirano kao pomak u odnosu na prošlu godinu. Nadamo se da će ti pomaci biti sve veći", rekao je Dimitrijević.

"Bijela knjiga" je godišnja publikacija koju objavljuje Savjet stranih investitora, a svrha joj je da vlastima BiH i entiteta sugeriše prioritetne reforme s ciljem rješavanja ključnih prepreka za ulaganja, prenosi portal vijesti.ba