U Sarajevu je danas otvoreno prvo virtuelno preduzeće (preduzeće za vježbu) u Federaciji BiH za odrasle osobe, a čini ga oko 15 uposlenika, odnosno nezaposlenih osoba evidentiranih kod zavoda za zapošljavanje.

Virtuelno preduzeće je jedna fiktivna firma koja prolazi kroz sve faze kao i prava firma, od registracije do upošljavanja radnika, pa nadalje, ali samo ne proizvodi robu. Ono omogućava nezaposlenim osobama da ovladaju vještinama i da se upoznaju sa svim segmentima jednog savremenog preduzeća tako kada dobiju posao u 'pravoj' firmi djeluju kao uposlenici koji iza sebe imaju nekoliko godina radnog staža.

Mentorska firma novom virtuelnom preduzeću je kompanija "Urban" koja se bavi proizvodnjom namještaja, dok su pokretači projekta Zavod "Papilot" iz Ljubljane i Federalni zavod za zapošljavanje, u saradnji sa Zavodom za zapošljavanje Kantona Sarajevo.

U BiH su već registrirana virtuelna preduzeća za srednjoškolce, ali ovo novo preduzeće je prvo virtuelno preduzeće za nezaposlene osobe, osobe koje su završile školovanje.

Direktor Zavoda "Papilot" Stojan Zagorc kazao je da je ovaj sistem edukacije nezaposlenih u Sloveniji otpočet prije 10 godina i da je do sada ustanovljeno 170 virtuelnih preduzeća te da se kroz praksu pokazalo da oko 75 uposlenika virtuelnih preduzeća uskoro nakon edukacije dobije stvarni posao.

"Na području države ima centrala gdje se registriraju sve virtuelne firme i koja simulira ulogu države. Naime, centrala pravi simulaciju suda, registra, carine, poreske uprave, socijalnog osiguranja. U svijetu ima 6.500 takvih firmi i one posluju između sebe. U takvim firmama uposlenici se obučavaju za menadžere, računovođe, komercjaliste i sve kadrove koji su jednoj firmi neophodni", kazao je Zagorc.

Obuka uposlenika trajat će oko dva i po mjeseca, a, prema riječima direktora Federalnog zavoda za zapošljavanje Miralem Šarića, ovaj projekt edukacije nezaposlenih osoba počet će se uskoro primjenjivati i u drugim kantonima FBiH, objavljeno je na portalu ekapija.ba.