Posljednja radionica iz ciklusa obuka za odnose s javnošću državnih službenika bit će održana 29. i 30. ožujka 2010. u Hotelu Ero u Mostaru u sklopu projekta "Obuka državnih službenika za odnose s javnošću" Ureda koordinatora za reformu javne uprave.

Izvršilac Projekta, koji doprinosi implementaciji mjera iz Akcionog plana 1 strategije RJU u BiH iz oblasti institucionalna komunikacija,  je agencija PRIME Communications koja je izabrana putem otvorenog postupka javne nabavke.

Cilj ovog projekta je jačanje kapaciteta i standardiziranje praksi službenika za odnose s javnošću u organima uprave BiH, njihovo upoznavanje sa iskustvima institucionalnog komuniciranja, teorijom i praksom odnosa sa javnošću kroz direktan pristup iskustvima evropske prakse u toj oblasti te jačanje saradnje korisnika projekta i razmjena njihovih iskustava.