Посљедња радионица из циклуса обука за односе с јавношћу државних службеника бит ће одржана 29. и 30. марта 2010. у Хотелу Еро у Мостару у склопу пројекта "Обука државних службеника за односе с јавношћу" Канцеларије координатора за реформу јавне управе.

Извршилац Пројекта, који доприноси имплементацији мјера из Акционог плана 1 стратегије РЈУ у БиХ из области институционална комуникација, је агенција Prime Communications која је изабрана путем отвореног поступка јавне набавке.

Циљ овог пројекта је јачање капацитета и стандардизовање пракси службеника за односе с јавношћу у органима управе БиХ, њихово упознавање са искуствима институционалног комуницирања, теоријом и праксом односа са јавношћу кроз директан приступ искуствима европске праксе у тој области те јачање сарадње корисника пројекта и размјена њихових искустава.