Interes za ulaganje u najavljene energetske projekte u Federaciji , vrijedne oko 6 milijardi eura, na forumu održanom jučer u Sarajevu pokazao je veliki broj stranih investitora.

Kako veliki interes za ulaganje u energetski sektor u Federaciji postoji i kod austrijskih investitora, potvrdio nam je Hubert Gorbach, bivši vice kancelar Austrije. Gorbach koji je prisustvovao prezentaciji projekata kazao je da su investitorima iz njegove zemlje zanimljivi projekti iz obnovljivih izvora energije, prije svega oni koji se odnose na hidroenergetske potencijale.

Zainteresirani su, kaže, za ulazak u projekte kroz model javno-privatnog partnerstva.

"To su projekti koji zahtjevaju izvjesni know –how, odnosno prenos znanja, jer Austrija ima velika iskustva u ovoj oblasti", kazao je Gorbach.

Ističe da se ovdje ne treba zaboraviti udio tehničkih programa i planiranja, u čemu Austrija raspolaže sa izvjesnim znanjem koji će se moći ponuditi realizatorima i implementatorima projekta.

Kako je istaknuto i na forumu, da bi se svi ovi grandiozni projekti mogli realizirali bit će potrebno pojednostaviti administrativne procedure koje su bolna tačka BIH i koje su do sada stvarale velike glavobolje investitorima. I Gorbach ističe da će to biti potrebno uraditi što prije.

Naime, on je kao bitnu stvar za investitore ocijenio transparentne i jasne administrativne putove.

"To znači brže registracije firmi, brže odgovore na zahtjeve investitora", kaže on. Ističe da takvu jednu klimu, koja će biti povoljna za ulaganja, mora investitor osjetiti u praksi, kada dođe da ulaže.

Naglasio je također, da ukoliko se žele privući dugoročne strane investicije onda država investitorima mora kreirati pravni okvir koji će značiti sigurnost za njihova ulaganja.

Što prije krenuti s izgradnjom novih energetskih objekata

Iako je do sada Vlada Federacije prije nekih godinu dana predstavljala ove projekte, i najavljivala investicije, tada nije bilo političke volje da se pokrenu. Međutim sada, smatraju stručnjaci, kriza je zakucala na vrata, i svi su suglasni da se mora krenuti s razvojnim projektima.

Osim toga, kako je jučer i istaknuto na forumu, već se davno trebalo početi s iskorištavanjem naših velikih elektroenergetskih potencijala. Prije svega zbog nas samih, jer kako je jučer istaknuo Hilmo Šehović, savjetnik federalnog ministra energije rudarstva i industrije, zbog sve veće potražnje za energijom mogli bismo, ukoliko ne krenemo s gradnjom novih objekata, doći u situaciju da za desetak godina nećemo imati dovoljno struje ni za vlastite potrebe, objavljeno je na portalu ekapija.