Nezavisne novine: Vijeće ministara BiH imenovalo je jučer Himzu Selimovića za direktora, a Uroša Penu i Mileta Jurića za zamjenike direktora Direkcije za koordinaciju policijskih tijela u BiH. Imenovanjem čelnika ove agencije ispunjen je i posljednji uslov za liberalizaciju viza za građane BiH.

Selimović je trenutno komesar sarajevske policije, Pena je direktor policije RS, a Jurić dužnosnik Granične policije BiH.

"Uradili smo dobar posao i mislim da imamo dobre vijesti za građane BiH jer smo ispunili i posljednji uslov za liberalizaciju viznog režima. Dobre vijesti nosim i u Brisel, gdje ću se sutra susresti s evropskim komesarima za unutrašnje poslove, odnosno proširenje", kazao je juče Nikola Špirić, predsjedavajući Vijeća ministara BiH.

Borba protiv terorizma

Vijeće ministara BiH usvojilo je jučer i strategiju za prevenciju i borbu protiv terorizma do 2013. godine. Akcioni planovi za provođenje strategije bit će usvojeni u narednih šest mjeseci. "Strategijom je, između ostalog, predviđeno kontinuirano usklađivanje našeg pravnog okvira s međunarodnim standardima u ovoj oblasti te praćenje svih radikalnih grupa", kazao je predsjedavajući Vijeća ministara Nikola Špirić.

Prema ranijim najavama iz Evropske komisije, BiH bi viznu liberalizaciju mogla dobiti ovog ljeta.

"U više navrata smo istaknuli da je imenovanje policijskih čelnika važan uslov koji mora biti ispunjen, stoga pozdravljamo odluku Vijeća ministara BiH o tim imenovanjima. EK će na osnovu izvještaja naših eksperata koji su boravili u BiH i napravili analizu provedbe uslova odlučiti hoće li Vijeću EU preporučiti da ukine vize za građane BiH", naglasila je Zora Stanić iz Delegacije Evropske komisije u BiH.

Špirić je objasnio da je sa svojim zamjenicima, ministrima sigurnosti i finansija Sadikom Ahmetovićem i Draganom Vrankićem dogovorio da sjedište Direkcije za koordinaciju policijskih tijela bude u Sarajevu.

"Dogovorili smo da sjedište ranije osnovane Agencije za prevenciju i borbu protiv korupcije biti u Istočnom Sarajevu", istakao je Špirić.

Vijeće ministara će obezbijediti finansijska sredstva, prostor i sredstva za rad Direkcije za koordinaciju policijskih tijela i Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije iz budžetske rezerve za 2010. godinu, što će biti regulisano posebnim odlukama.

Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH počet će raditi u narednih 90 dana.

Vijeće ministara BiH jučer je, osim šefova novouspostavljene državne policijske agencije, Vinku Dumančiću povjerilo još jedan mandat direktora Granične policije BiH, a dužnosnika GP Enesa Gačanina imenovalo je za njegovog zamjenika. Marko Dominković iz policije Posavskog kantona imenovan je za zamjenika direktora Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA). Sva ova imenovanja završena su na osnovu konkursa.

Članovi Vijeća ministara formirali su juče i Radnu grupu za pripremu amandmana na Ustav BiH i izmjenu Izbornog zakona BiH. Radna grupa, koju čine ministri pravde, civilnih poslova i odbrane, sedam poslanika i tri delegata parlamenta BiH, do 29. marta treba da pripremi ustavne amandmane, a do 15. aprila izmjene izbornog zakona kojim se provodi presuda Evropskog suda za ljudska prava. Presuda nalaže brisanje diskriminatorskih odredbi iz Ustava BiH koji kandidovanje za Predsjedništvo BiH i Dom naroda bh. parlamenta sada omogućavaju smao pripadnicima konstitutivnih naroda, a ne i kandidatima iz kategorije ostalih.

"Ovo je prilika da pokažemo spremnost da provedmo presudu. Sve zavisi od našeg unutrašnjeg dogovora jer od ponašanja međunarodne zajednice, koja se prema BiH odnosi kao prema dioničkom društvu, pa svako malo svoje dionice stavlja na tržište, nemamo neke koristi", ocijenio je Špirić, komentarišući predstojeće pregovore o promjeni Ustava, odnosno eventualne međustranačke pregovore organizirane od strane španskog predsjedništva EU.

Špirić smatra da BiH nema koristi od lažne međunarodne diplomacije u kojoj se jedno govori javno, a drugo poručuje tajno.