U organizaciji Evropske komisije – Generalne direkcije za proširenje, 2.marta 2010. godine, u prostorijama Vijeća za regionalnu saradnju (Regional Cooperation Council) u Sarajevu održan je sastanak Radne grupe korisnika u okviru višekorisničke IPA Strateške radne grupe za javnu administraciju i upravu. Od početka izrade planskog dokumenta težište je bilo postavljeno na jače učešće zemalja korisnika, što prethodnih godina nije bila praksa.

U toku je izrada trogodišnjeg plana na osnovu osam dogovorenih prioritetnih oblasti. Na sastanku u Sarajevu predstavljen je nacrt trogodišnjeg plana za sektor Javna administracija i uprava koji će, uz sedam ostalih oblasti, biti sastavni dio Višegodišnjeg indikativnog programskog dokumenta za period 2011-2013. (Multi-annual Indicative Programming Document for 2011-2013), a koji bi prema planu trebao biti usvojen do kraja 2010. godine.

Na sastanku su učestvovali državni službenici članovi Radne grupe za PAR (PAR Core Group) – učesnici prvog sastanka u Briselu (oktobar 2009.) zemalja kandidata i potencijalnih EU kandidata zemalja Zapadnog Balkana i Turske, te predstavnici Evropske komisije, EU Delegacije iz BiH, Vijeća za regionalnu saradnju i Regionalne škole za javnu upravu.

Naredni sastanak koordinacije višekorisničke IPA-e bit će održan 15. i 16. marta 2010. godine u Briselu na kome će biti predstavljen nacrt višekorisničkog MIPD-a 2011-2013, a koji će činiti pojedinačni planovi u svih osam prioritetnih oblasti.