Capital.ba: U BiH je zbog recesije u prvih devet mjeseci bez posla ostalo oko 70 832 lica, izjavio je danas u Sarajevu direktor Agencije za rad i zapošljavanje BiH Huso Sarić, i naglasio da bez stranih ulaganja, investicija, te javnih radova, nema napretka na tržištu rada u ovoj državi.

“Statistički gledano, stopa nezaposlenosti u BiH je 24 odsto, a evidentirano je oko 43 odsto”, istakao je Sarić uoči održavanja Pete direktorske konferencije Centra javnih službi za zapošljavanje zemalja jugoistočne Evrope, čija ideja je da ovaj region jednog dana postane jedinstveno tržište rada.

On je rekao da službe za zapošljavanje u BiH provode aktivne mjere politike zapošljavanja, međutim, najbolji pokazatelj realnosti u BiH, kako političke, tako i ekonomske je više od 500 000 nezaposlenih.

“Riječ je o zapošljavanju pripravnika, teže zapošljivih kategorija, naročito sa invaliditetom, a počele su i aktivnosti na zapošljavanju Roma”, naveo je Sarić.

Direktor Zavoda za zapošljavanje Srbije Vladimir Ilić istakao je da se u ovoj državi na evidenciji za zapošljavanje nalazi 737 000 lica, što je za 10 000 više u odnosu na isti period prošle godine, te da se aktivnim mjerama pokušava amortizovati porast nezaposlenih.

“Vlada Srbije je `upumpala` 1,5 milijardi evra dodatne likvidnosti privredi preko bankarskog sistema, tako što je subvencionisala kamatne stope na kredite i na taj način ublažila posljedice recesije u privredi”, naglasio je Ilić.

On je dodao da Srbija ima program “Prva šansa”, namijenjen mladim ljudima do 30 godina u koji je uključeno oko 15 000 lica i još jedan koji se odnosi na javne radove. Prema njegovim riječima, u ovaj program je uključeno 13 000 lica a namijenjen je starijim osobama, licima koja su ostala bez posla u postupku privatizacije, invalidima, Romima i drugim ugroženim grupama.

Prema njegovim riječima, u Srbiji se na posao u prosjeku čeka tri godine, prosječna starost lica koja traže zaposlenje je 40 godina, a jedna trećina su nepismeni ili oni koji imaju samo osnovnu školu.

Ilić je rekao da susreti kao što je ovaj danas u Sarajevu, te razmjena dobre prakse i iskustava, mnogo pomažu javnim službama da unaprijede mjere na smanjenju broja zaposlenih.

Direktor Zavoda za zapošljavanje Hrvatske Ankica Paun Jaralah izjavila je da je u ovoj zemlji na evidenciji oko 273 000 nezaposlenih, što je više za 10,5 odsto u odnosu na prošlu godinu, a na posao se čeka oko godinu dana.

Direktor Zavoda za zapošljavanje Slovenije Marija Poglajen rekla je da se na evidenciji nezaposlenih u ovoj zemlji nalazi oko 96 000 lica koja na zaposlenje čekaju oko godinu dana, a oni sa završenim fakultetom čekaju i duže.

Njen bugarski kolega Nikola Nikolov naveo je da je u Bugarskoj na evidenciji zavoda za zapošljavanje oko 300 000 lica, a stopa nezaposlenosti iznosi 8,23 odsto.

Tema današnje konferencije, na kojoj učestvuju javne službe za zapošljavanje BiH, Srbije, Crne Gore, Hrvatske, Makedonije, Bugarske, Rumunije, Slovenije i Turske, je “Evaluacija efikasnosti mjera na tržištu rada u kontekstu globalne ekonomske krize”