Dnevni avaz: Predstavnici Federalne vlade danas poslijepodne nastavljaju razgovore s delegacijom MMF-a o ispunjavanju obaveza preuzetih stand-by aranžmanom.

– Za validnije informacije, odnosno njihovu procjenu onoga što smo uradili trebat će sačekati idući tjedan – kazao je na konferenciji za novinare u Sarajevu federalni ministar finansija Vjekoslav Bevanda.

Po njegovim riječima, definirano je i konstatirano da je dio obaveza izvršen i to se odnosi na rebalansiranje budžeta i nekih drugih stvari iz nadležnosti Ministarstva finansija, uključujući i konsolidirane budžeta kantona.

Bevanda je saopćio da je Ministarstvo finansija pripremilo rebalas proračuna s umanjenjenjem od 59 miliona KM, što je dio manjka prihoda u odnosu na ono što je utvrđeno kao makroekonomski okvir na Fiskalnom vijeću.

Što se tiče izvršenja bužeta i prihoda, Bevanda je kazao da je po zadnjoj procjeni Odjela za makroekonomske analize manjak prihoda u Federaciji 161 milion, a manjak u federalnom budžetu 59 miliona KM i da treba napraviti restrukturiranje.

– Mi ćemo do polovine idućeg tjedna završiti rebalans te ga uputiti na Vladu i Parlament – kazao je federalni ministar finansija.

Govoreći o budžetu za narednu godinu, Bevanda je kazao da je prije mjesec dana napravljen dokument okvirnog budžeta, ali da on nije prošao Vladu budući da su zahtjevi proračunskih korisnika bili 3,9 milijardi KM, a budžet za iduću godinu projeciran je 1,7 milijardi KM s tranšom MMF-a, a bez te tranše on bi iznosio 1,4 milijarde KM.

– Ministri i ostali proračunski korisnici su za to da se proračun stavi na realnu osnovu, ali nisu da se diraju njihovi resori – kazao je Bevanda.

On je odgovarajući na novinarska pitanja kazao da već duže vrijeme postoje problemi u funkcioniranju Vlade, što će biti i tema vanredne sjednice Parlamenta 10. novembra.

On je dodao da je na jučerašnjoj sjednici Vlade predložio da se o tome obavi rasprava da bi se koliko je moguće sačuvao dignitet Vlade. Također, Bevanda kaže da je na toj sjednici prije imenovanja direktora u javnim preduzećima čijim državnim kapitalom upravlja Vlada FBiH trebalo obaviti raspravu o poslovanju tih preduzeća, što bi dalo odgovore na mnoga pitanja.