E-kapija: Glavni revizor BiH Milenko Šego istakao je da bi Kancelarija za reviziju institucija BiH prekršila zakon kada bi obavila reviziju trošenja para iz IPA fondova, jer to nije u njenoj nadležnosti.

On je napomenuo da je Vijeće ministara već usvojio zaključak kojim bi posao revizije IPA fondova trebalo da radi Kancelarija.

Šego je naglasio da u Ministarstvu finansija BiH "nisu u stanju da formiraju posebnu agenciju za taj posao i da ga prebacuju na Kancelariju za reviziju BiH".

"Riječ je o reviziji načina utroška sredstava iz pretpristupnih fondova koje dobijaju zemlje u tranziciji, pa i BiH. Evropska komisija traži da se obavi revizija načina utroška sredstava i mi bismo, kako je zamišljeno zaključkom Savjeta ministara trebali podnijeti izvještaje Evropskoj komisiji. To je u suprotnosti sa Zakonom o revizorima BiH" – istakao je Šego.

Pojasnio je da Kancelarija, prema zakonu, izvještaje podnosi Parlamentu BiH, a revizija IPA fondova ne može da bude smještena u državnu reviziju.

"Sredstva iz IPA fondova plasiraju se i u entitete, tako da bismo mi trebali da obavljamo reviziju nekih poslova koje su radile pojedine institucije u Srpskoj ili u FBiH. To je suprotno našim nadležnostima, odnosno zadirali bismo u nadležnost entitetskih revizora", objasnio je Šego.

Osim toga, dodao je, kada su u pitanju IPA fondovi, riječ je o sasvim drugačijem sistemu rada od onog koji se odnosi na reviziju institucija BiH, objavljeno je na portalu ekapija.