Šta je to defanzivno komuniciranje, kako komunicirati u krizi, šta je to spin, kakva je budućnost internih komunikacija i uloga profesionalaca u krizi, kako očuvati ugled vaše organizacije samo su neke od tema dvodnevne konferencije koju je Udruženje za odnose s javnostima PRIBA u BiH organiziralo 16. i 17. oktobra ove godine u Zenici.

Kriza znači opasnost ali i priliku ukazali su, svako na svoj način, predavači na konferenciji – stručnjaci iz oblasti odnosa s javnostima iz Bosne i Hercegovine, Slovenije, Srbije i Hrvatske. Među njima Dragan Savić i Milenko Đurić iz Beograda, Ksenija Oletić i Krešimir Macan iz Zagreba, Profesor Aleksandar Bogdanić iz Banjaluke, profesor Zoran Tomić i Nino Ćorić sa mostarskog Sveučilišta, magistri Senija Šehanović i Mirjana Marinković Lepić, Vedran Peršić, Ivan Glibo, Drago Martinović, članovi PRIBA-e.

Krize dolaze kao iznenađenje i u neočekivano vrijeme, ali bilo koja organizacija, privatna ili javna, smatraju PR stručnjaci, može se pripremiti na ono najgore. Od načina upravljanja kriznom situacijom i kriznim komuniciranjem zavisi i u kojoj mjeri će organizacija imati negativne posljedice te hoće li kriza biti samo opasnost ili će organizacija krizu iskoristiti i kao novu priliku. 

Profesor Milenko Đurić iz Beograda  govorio je o sistemu ranog upozorenja i izradi scenarija u krizi. On, kao i većina predavača o kriznom komuniciranju, naglašava da je ključna brzina reagiranja.  Senija Šehanović, zamjenica direktora Građevinskog preduzeća “ARCON – in” d.o.o. Zenica govorila je o temi „Tehnologija kao prijetnja korporativnom imidžu i poslovanju (sa aspekta teorije The Tehnology – Image Expectancy GAP) u kojoj se ključnim problemom pri korištenju novih tehnologija smatraju prevelika očekivanja. O odnosu prema zaposlenicima u vrijeme krize, činjeničnom stanju i zakonskoj regulativi govorila je mr.sc. Mirjana Lepić, direktorica Centra za poslovnu edukaciju DOO Multicom Tuzla.

PR praktičare iz privatnog, društvenog, javnog, vladinog i nevladinog sektora, zatim predstavnike PR agencija iz BiH i zemalja regije koji su prisustvovali konfereciji zaintrigiralo je i predavanje Dragana Savića iz Beograda koji je govorio o Jungovoj podjeli na četiri osnovna tipa temperamenta: sangvinik, kolerik, melankolik i flegmatik i kako svaki od njih reagira u kriznoj situaciji. Znati prepoznati tko je tko i kako s kime komunicirati smatra ključnim u bilo kojem vidu razgovora.

Pojam defenzivne komunikacije te nadilaženje tog problema objasnio je prof. Aleksandar Bogdanić iz Banja Luke, dok je o važnosti i potrebi kriznog komunikacijskog plana, predavanje održao prof.dr. Zoran Tomić.

PR praktičari su ocijenili najzanimljivijim predavanje Krešimira Macana koji je govorio o spinu, temi koja uvijek iznova izaziva pažnju svakog PR-ovca.