Nezavisne novine: Bosna i Herecegovina postala je juče nestalna članica Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija (UN) nakon što su 183 članice Generalne skupštine podržale bh. kandidaturu.

Kako je saopšteno iz Ministarstva inostranih poslova BiH, već u prvom krugu BiH je izabrana za nestalnu čanicu za region istočne Evrope u dvogodišnjem mandatu koji počinje od 1. januara 2010. godine. BiH će zamijeniti Hrvatsku u ovom regionu.

"Nestalno članstvo BiH u Vijeću sigurnosti OUN-a ima neprocjenljiv značaj, a BiH će u toku dvije godine biti među onim zemljama koje će odlučivati o svim najvažnijim pitanjima svjetske politike", rekao je ministar vanjskih poslova BiH Sven Alkalaj, koji je prisustvovao glasanju u Njujorku.

Kako je saopšteno iz MIP-a, nestalno članstvo BiH ocijenjeno je kao jedan od najvećih spoljnopolitičkih uspjeha od 1992. godine.

"Paralelno sa aktivnostima kandidature, u MVP-u BiH su poduzimane neophodne programske, administrativne i kadrovske mjere da bi se stvorile sve pretpostavke za uspješno obavljanje našeg mandata u tako značajnom tijelu", naveli su iz MIP-a.

Alkalaj je ocijenio da će upješno obavljen mandat nestalne članice Savjeta bezbjednosti ojačati imidž, ugled i uticaj BiH u svijetu i otvoriti mnoga politička i ekonomska vrata koja bismo inače veoma teško otvarali.

"Najzad, prisustvo i sudjelovanje manjih država, kao što je Bosna i Hercegovina, u radu Vijeća sigurnosti OUN-a je od posebne važnosti i za održavanje ravnoteže unutar VS OUN-a koje, pored stalnih članica i svjetskih sila, treba da omogući i malim državama da prezentiraju svoje stavove i kao punopravni partneri sudjeluju u donošenju važnih odluka", ocijenio je Alkalaj i dodao da prijem u nestalno članstvo predstavlja priznanje i podsticaj međunrodne zajednice BiH.

"Članstvo u Vijeću sigurnosti OUN-a, također, predstavlja izazov i za sve institucije BiH jer iziskuje zajednički i koordiniran način djelovanja. Istovremeno, ovo je šansa da BiH unaprijedi vlastite diplomatske i ostale institucionalne kapacitete, te da nakon završetka mandata, na osnovu stečenih iskustava i znanja, preuzme aktivniju ulogu i u drugim međunarodnim organizacijama", navodi se u saopštenju upućenom iz MIP-a BiH nakon glasanja u Njujorku.

Za nove nestalne članice uz BiH izabrane su Brazil, Nigerija, Gabon i Liban koje treba da zamijene Kostariku, Burkinu Faso, Libiju i Vijetnam. 

U izvještaju Savjeta bezbjednosti UN-a o pripremama za izbore navedeno je da je BiH bila jedini kandidat za region istočne Evrope nakon što se Poljska povukla početkom 2008. godine.

U sjedištu UN-a boravio je prije izjašnjavanja Generalne skupštine i Željko Komšić, predsjedavajući Predsjedništva BiH, ali je on juče otputovao u Vašington.

Predsjedništvo BiH odobrilo je platformu za djelovanje BiH u okviru Savjeta bezbjednosti UN-a, a MIP je bio zadužen za njenu realizaciju zbog čega je osnovan i Koordinacioni tim koji je trebao voditi kampanju.

Alkalaj je ocijenio da je kampanja bila uspješna i da su lobirali sve bh. diplomate, te podsjetio da je BiH dobila više od 100 pisanih podrški zemalja koje su juče glasale.

Iz Predsjedništva je ranije najavljeno i jačanje Misije BiH pri UN-u, zbog predstojećih obaveza, a trenutno u ovoj misiji radi troje diplomata i dvoje koje je ministar angažovao po ugovoru o djelu.

Novom sistematizacijom Alkalaj je planirao i poseban odjel za koordinaciju aktivnosti Savjeta bezbjednosti UN-a, ali ova sistematizacija nije dobila podršku u Savjetu ministara BiH zbog neriješenih nadležnosti.