Nezavisne novine: Državni službenici i namještenici u Vladi FBiH, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u septembru će stupiti u generalni štrajk i tražit će smjenu cijele Vlade FBiH ako se umanjenje javne potrošnje ne bude jednako odnosilo na sve korisnike budžeta FBiH.

Ovaj zaključak usvojio je juče Sindikat državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u FBiH. Sindikat je najavom generalnog štrajka reagirao na odluku Vlade FBiH o platama imenovanih i izabranih zvaničnika. Po ovoj odluci, plate članova Vlade i Parlamenta FBiH iz decembra 2008. godine uvećane su za 1.500 KM, koliko iznosi funkcionalni dodatak, a potom umanjene za 15 odsto.

Naknade za članove komisije

U vremenu recesije Mustafa Mujezinvoić, premijer FBiH, 23. jula potpisao je zaključak na osnovu kojeg će članovima tima za utvrđivanje modela za uvezivanje penzijskog staža biti isplaćene naknade za novembar i decembar 2008. godine, umanjene za 20 odsto, kazao je Salih Kruščica

"Ovim su potvrdili da nisu ukinute naknade za rad u komisijama. Vlada FBiH je odobrila 600.000 KM Borjani Krišto, predsjednici FBiH. Ovim novcem može raspolagati kako hoće bez ikakvog pravdanja. Gdje su ovdje uštede", istakao je Kruščica.

Tako će plata predsjednika FBiH biti 3.300 KM, a njegovih zamjenika, premijera i predsjedavajućih oba doma Parlamenta FBiH 3.200 KM. Dopremijeri i dopredsjedavajući oba doma Parlamenta mjesečno će primati 3.110 KM, ministri 2.950 KM, poslanici 2.650 KM, a savjetnici 2.200 KM. Ranije su plate svim ostalim korisnicima budžeta FBiH, zbog Zakona o uštedama, vraćene na decembarski nivo, pa umanjene za 10 odsto, a regres i topli obrok su prepolovljeni.

Salih Kruščica, predsjednik Sindikata državnih službenika i namještenika FBiH, rekao je juče da je odluka Vlade FBiH o platama funkcionera nezakonita i da su, po Zakonu o državnoj službi, cijenu rada trebalo zajedno da dogovaraju Vlada i Sindikat.

"S Vladom FBiH smo usaglasili aneks kolektivnog ugovora, ali ga nismo potpisali. I bez toga bit će nam umanjene plate za 10 odsto. Nećemo to dozvoliti. Ići ćemo s pojedinačnim tužbama protiv Vlade FBiH zbog kršenja kolektivnog ugovora. A u septembru, ako Vlada FBiH ne bude htjela s nama pregovarati, krenut ćemo u generalni štrajk", istakao je Kruščica.

Dodao je kako će tražiti sastanak s predstavnicima Vlade FBiH, od kojih će tražiti da povuku odluku o platama funkcionera i da Zakon o uštedama bude jednako primijenjen na sve uposlene. Prema procjenama Sindikata, u šest mjeseci u 10 kantona je, bez smanjenja plata, moglo biti ušteđeno više od 390 miliona KM po osnovu toplog obroka, regresa, naknada članovima komisija i prekovremenog rada.

 "Na toplom obroku za 10.600 uposlenih u šest mjeseci moglo je biti ušteđeno oko 11 miliona KM, na regresu 6,3 miliona KM, naknadama za članove komisije 2,5 miliona KM, a za prekovremeni rad dva miliona KM. Po uštedama koje provode na državnim službenicima i namještenicima ljudima će primanja biti umanjena za 400 KM ili oko 30 odsto, a ne za 10 odsto", kazao je Kruščica, objasnivši kako je MMF tražio umanjenje ukupnih troškova za 10 odsto.

"A oni su nama umanjili sve pojedinačno, i regres i topli obrok i plate, a sebi su na osnovu nezakonitog funkcionerskog dodatka uvećali plate. Svi smo spremni da se, ako treba, odreknemo i plate ako će se to odnositi na sve u Vladi FBiH, a ne samo na državne službenike i namještenike. Ako se Vlada FBiH na ovakav način brine o svojim građanima, onda nam takva vlast ne treba. Tražit ćemo njenu smjenu", upozorio je Kruščica.