Dugogodišnje zalaganje Evropske komisije za bezvizni režim za stanovnike zemalja Zapadnog Balkana je danas potvrđeno usvajanjem prijedloga kojim se uvodi bezvizni režim za građane Bivše Jugoslovenske Republike Makedonije, Crne Gore i Srbije. Današnji prijedlog omogućava građanima ovih zemalja da putuju u zemlje Šengena* sa novim biometrijskim pasošima. Prijedlog Evropske komisije mora usvojiti Vijeće Evropske unije nakon konsultacija sa Evropskim parlamentom. Komisija će se i dalje zalagati za liberalizaciju viznog režima za građane Albanije i Bosne i Hercegovine. Međutim ove zemlje još uvijek nisu ispunile sve uslove da bi bile uvrštene u današnji prijedlog. Ukoliko se održi tempo provođenja reformi, Evropska komisija bi mogla razmotriti novi prijedlog sredinom 2010. godine koji će uključiti i ove zemlje, saopćeno je iz Delegacije Evropske komisije u BiH.

Tokom predstavljanja prijedloga Komisije, evropski komesar zadužen za pitanja pravosuđa, sigurnosti i slobode Jacques Barrot je izjavio: “Naš prijedlog donosi zaista dobre vijesti za građane zemalja Zapadnog Balkana, posebno građanima Bivše Jugoslovenske Republike Makedonije, Crne Gore i Srbije. Znam koliko bezvizni režim njima znači. Današnji prijedlog je rezultat intenzivnog i napornog rada vlasti i ljudi ovih zemalja kako bi se neophodni uslovi ispunili. Čestitam im na ovom postignuću ”.

Evropski komesar za proširenje Olli Rehn je dodao “Naš cilj i naše čvrsto uvjerenje je da će Albanija i Bosna i Hercegovina  uskoro slijediti ovaj primjer. Mapa puta još uvijek vrijedi i još uvijek se savršeno mogu ispuniti njeni uslovi ukoliko vaše vlasti u potpunosti ulože punu volju u njihovo ispunjenje. Ukoliko se ovaj napredak nastavi istim tempom, vjerujemo da će obje zemlje uskoro sustići svoje susjede. Ukoliko se ispune svi uslovi, Evropska komisija bi mogla razmotriti novi prijedlog do sredine 2010. godine koji bi uključivao i ove zemlje.

Omogućavanje putovanja bez viza je kamen temeljac politike integracije Evropske unije za građane Zapadnog Balkana. Omogućavanje ličnog kontakta među ljudima poboljšava poslovne mogućnosti i omogućava ljudima iz regije da bolje upoznaju Evropsku uniju. Međutim, ukidanje viznog režima je moguće samo ukoliko se ispune svi sigurnosni uslovi. Zbog toga je Evropska komisija pokrenula dijalog o liberalizaciji viznog režima sa zemljama Zapadnog Balkana. Na osnovu Mapa puta koje je Evropska komisija predstavila, sve zemlje su napravile važan napredak u poboljšanju sigurnosti pasoša, jačanju kontrole granica, jačanju institucionalnog okvira za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije, kao poboljšanju vanjskih odnosa i temeljnih prava.

Evropska komisija je pažljivo pratila njihovu pripremu. Uslovi su isti za sve zemlje. Bivša Jugoslovenska Republika Makedonija je ispunila neophodne uslove. Za Srbiju i Crnu Goru će uvođenje bezviznog režima zavisiti od ispunjenja preostalih otvorenih pitanja iz njihovih Mapa puta do datuma usvajanja ovog prijedloga od strane Vijeća Evropske unije. Albanija i Bosna i Hercegovina moraju nastaviti zalaganje kako bi od Evropske komisije dobile pozitivnu preporuku.

U Albaniji i Bosni i Hercegovini, nedostaci su prisutni institucionalnom okviru za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije, kao i u rješavanju pitanja slabosti u procedi za izdavanje pasoša i u oblasti upravljanja granicom i migracijama.

Stanovnici Kosova (pod Rezolucijom Vijeća sigurnosti UNa broj 1244/99) takođe neće dobiti bezvizni režim. Na teritoriji Kosova još uvijek nisu ispunjeni tehnički uslovi  za uvođenje bezviznog režima. Evropska komisija će u tom pogledu nastaviti sa bliskom saradnjom sa srbijanskim i vlastima na Kosovu kako bi istražili opcije za rješavanje pitanja viza u budućnosti.