Fiskalni savjet u BiH je na današnjoj sjednici u Sarajevu, kojom je predsjedavao predsjedavajući Savjeta ministara BiH dr Nikola Špirić, usvojio dokument „Globalni okvir fiskalnog bilansa i politika u Bosni i Hercegovini za period 2010 – 2012. godine".

Dokument „Globalni okvir fiskalnog bilansa i politika u Bosni i Hercegovini" izrađen je u skladu sa Zakonom o Fiskalnom savjetu u BiH i s ciljem ispunjavanja obaveza preuzetih radi sklapanja stend baj aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom, javila je Fena.  

Dokument sadrži elemente koji su nosiocima fiskalne politike u BiH neophodni za izradu njihovih dokumenata okvirnog budžeta (DOB) za period 2010-2012. godina, a posebno za pripremu godišnjeg budžeta za 2010. godinu.

Savjetodavna grupa Fiskalnog savjeta zadužena je da pripremi Sporazum o usvajanju „Globalnog okvira fiskalnog bilansa i politika" i dostavi ga na potpis predsjedavajućem Savjeta ministara BiH i premijerima Republike Srpske i Federacije BiH.

Ministarstvo finansija i trezora BiH, Ministarstvo finansija Republike Srpske i Federalno ministarstvo finansija zaduženi su da u skladu sa zaključenim Sporazumom, pripreme svoje dokumente okvirnog budžeta, vodeći računa o budžetskom kalendaru, kako bi ih usvojili Savjet ministara BiH i vlade RS i FBiH.

Do kraja septembra ove godine Fiskalni savjet će usvojiti revidirane makroekonomske parametre, koji će predstavljati osnovu za izradu budžeta BiH i entiteta za 2010. godinu, saopćila je Služba za informiranje VMBiH.