U Sarajevu će se 25. i 26. juna 2009. godine održati sektorski sastanak Procesa praćenja reformi (Reform Process Monitoring – RPM) o zapošljavanju, socijalnoj politici, informacionom društvu i madijima, statistici, obrazovanju i istraživanju između Evropske komisije i Bosne i Hercegovine.

U toku dvodnevnog sastanka razmatrat će se pitanja  vezana za zapošljavanje i socijalne politike, politiku u oblasti javnog zdravstva i zaštite potrošača, informaciono društvo i medije, statističku saradnju, obrazovanje i obuku i istraživanje.