У Сарајеву ће се 25. и 26. јуна 2009. године одржати секторски састанак Процеса праћења реформи (Reform Process Monitoring – RPM) о запошљавању, социјалној политици, информационом друштву и мадијима, статистици, образовању и истраживању између Европске комисије и Босне и Херцеговине.

У току дводневног састанка разматрат ће се питања  везана за запошљавање и социјалне политике, политику у области јавног здравства и заштите потрошача, информационо друштво и медије, статистичку сарадњу, образовање и обуку и истраживање.