Nezavisne novine: Služba za poslove sa strancima raspolaže podacima da u BiH boravi oko 50 osoba za koje su sigurnosne agencije utvrdile da su prijetnja za nacionalnu sigurnost BiH, kazao je Dragan Mektić, direktor Službe za strance BiH.

U razgovoru za "Nezavisne" Mektić ističe da je zbog sporih sudskih odluka teško ovakve osobe istjerati iz BiH.

Navodi primjer Ajmana Avada, koji je 2007. godine pokrenuo spor pred Sudom BiH zbog oduzimanja državljanstva, a ovaj sud je riješio njegov predmet tek nedavno, nakon što je Avad bio smejšten u Imigracioni centar.

Državna komisija za reviziju državljanstava oduzela je više od 650 nezakonito dodijeljenih državljanstava BiH. Zašto ti ljudi nisu protjerani?

Oduzeto je 661 državljanstvo i to su prventsveno državljani afroazijskog porijekla. Negdje oko 580 državljanstava iz ove grupe je oduzeto zbog toga što ne postzoji veza između tih ljudi i BiH. Ti ljudi nisu boravili ovdje. Nije poznato ili je djelomično poznato kako i gdje su ta državljanstva dobili. Mi sada ne znamo i pokušavamo da utvrdimo gdje su ta lica. Ostali su državljanstvo nezakonito stekli, prikrivanjem nekih činjenica ili davanjem lažnih podataka. Te osobe su identifikovane ovdje, izvadile su lične karte i ovdje borave, dok jedan broj njih ima te dokumente, ali ne žive ovdje. Jedan broj njih je podnio i zahtjev da im se odobri boravak i jednom broju je to odobreno, ne predstavljaju prijetnju BiH. I na kraju, postoji treća kategorija osoba koje su u BiH nezakonito. Nije im odobrem boravak, jer predstavljaju bezbjednosnu smetnju.

Služba radi isključivo po zakonu

Imate li podršku u samom Ministarstvu sigurnosti BiH za ovo što radite?

Ja sam samostalan i u svim ovim slučajevima držim se zakona. Sve moje odluke podložne su provjeri. Svaku moju odluku preispituje i Sud BiH. Nijedno moje rješenje nije ukinuto ni pred Sudom BiH, što znači da smo postupali isključivo u skladu sa zakonom. Komentari svake druge vrste da li je to trebalo raditi ili na koji način, mene apsolutno ne interesuju.

Kolika je ta grupa osoba koje predstavljaju bezbjednosnu prijetnju za BiH?

Trenutno ta skupina, za koju se može reći da ima bezbjednosne smjetnje, bilo da predstavljaju prijetnju po nacionalnu sigurnost ili nešto drugo, broji oko 50 lica. Među njima ima lica kojima je oduzeto državljanstvo, ali su pokrenula spor pred Sudom BiH. Mi ne možemo ući u proceduru njhovog protjerivanja dok na sudu ne bude završen spor.

Takav je slučaj Ajmana Avada, koji nema važeće dokumente BiH i za kojeg postoje sumnje da je opasnost po nacionalnu sigurnost. On je nedavno pušten iz Imigracionog centra. Kako se to moglo desiti?

Rješenje Komisije kojim se njemu oduzima državljanstvo je konačno i izvršno, tako je u zakonu i mi smo zbog toga njega i uhapsili. Njemu je 2007. oduzeto državljanstvo i te godine je pokrenuo upravni spor pred Sudom BiH. Sada, kad smo mi preduzeli određene radnje prema tom licu, onda se njemu poništava rješenje i vraća status državljanina BiH. Ja ne ulazim u sudsku odluku, ali se pitam zašto baš sada. U momentu kad smo ga uhapsili on je bio stranac. Mi smo sada obavezni da ga pustimo i čekamo šta će biti u ponovnom postupku.

Stiče se dojam da oko poslova sa strancima nema nikakave koordinacije između Suda BiH i Službe za strance te da nisu svi zainteresovani da ovaj problem bude riješen?

Nema nikakavog konflikta. Mi smo radili svoj posao. Ograničili smo Avadu kretanje, jer predstvalja prijetnju. Mislim da nije uredu da mu sada, kada je uhapšen, bude vraćen status državljana BiH. Dvije godine se ništa nije desilo i onda odjednom, kada smo ga mi uhpsili, vratili su mu status državljanina. To je moglo davno biti urađeno da završimo tu priču. Dvije godine niko ne radi ništa i kada mi pokušamo takvu osobu protjerati iz BiH, onda se interventno sud oglasi i oslobodi je. U Imigracionom centru imamo još dvije takve osobe i samo čekamo hoće li neko opet poništiti rješenje o oduzimanju državljanstva i kad ćemo ih pustiti. Ako je neko prijetnja bezbjednosti, što su agencije utvrdile, onda bi takvi predmeti trebalo da budu rješavani hitno, a ne da se godinama vuku po sudovima.

Zbog čega je to tako?

Ja zaista ne znam. Urgirao sam da ti predmeti budu tretirani kao hitni slučajevi. Ti ljudi su prijetnja za nacionalnu bezbjednost, imaju određene veze sa terorističkim aktivnostima. To su sigurnosne agencije utvrdile. Kod nas je normalno da se ti predmeti vuku godinama i ispada da ti predmeti postanu aktivni tek kad agencije pokušaju nešto da urede. Bilo bi normalno da takve osobe budu istjerane iz BiH.

Znaju li vlasti BiH uopšte koliko stranaca boravi u zemlji, zbog čega su došli i koliko će ostati?

Znamo. Nadležni smo za sve strance, osim u diplomatskom statusu ili misijama koje su u BiH. Mi raspolažemo svim tim informacijama. Mi godišnje, u pravilu, za preko 1.000 stranaca otkažemo boravak i naložimo im da napuste BiH te ih udaljimo.