Dnevni list: Institucija ombudsmana za ljudska prava BiH sačinila je specijalni izvještaj u kojem Parlamentarnoj skupštini BiH, Vijeću ministara i Ministarstvu financija i trezora BiH preporučuje da po hitnom postupku poduzmu aktivnosti na izmjeni i dopuni Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH te otklone evidentne diskriminacijske odredbe u kojima se regulira pravo na naknadu zaposlenih u institucijama BiH za vrijeme porodiljskog dopusta.

Ombudsmani preporučuju da se izmjenom zakona omogući tamošnjim zaposlenicima da na jedinstven način ostvaruju prava na naknadu plaće za razdoblje korištenja porodiljskog dopusta.