Дневни лист: Институција омбудсмана за људска права БиХ сачинила је специјални извјештај у којем Парламентарној скупштини БиХ, Вијећу министара и Министарству финанција и трезора БиХ препоручује да по хитном поступку подузму активности на измјени и допуни Закона о плаћама и накнадама у институцијама БиХ те отклоне евидентне дискриминацијске одредбе у којима се регулира право на накнаду запослених у институцијама БиХ за вријеме породиљског допуста.

Омбудсмани препоручују да се измјеном закона омогући тамошњим запосленицима да на јединствен начин остварују права на накнаду плаће за раздобље кориштења породиљског допуста.