Nezavisne novine: Interresorna radna grupa uradila je Nacrt zakona o popisu stanovništva u BiH i uputila ga Savjetu ministara, što je jedan o važnijih koraka da bi bili ispunjeni uslovi da popis bude održan 2011. godine, rekao je Zdenko Milinović, direktor Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine.

Istakao je da su u toku sve aktivnosti koje mogu uraditi prije donošenja ovog zakona.

U Savjetu ministara juče nismo saznali kada će se nacrt zakona naći na dnevnom redu jer prije toga mora proći kroz uobičajene procedure u Uredu za zakonodavstvo i nadležnim odborima.

"Za pripreme popisa stanovništva Agencija ima na raspolaganju milion KM, kako je odobreno u ovogodišnjem proračunu. Trenutno se radi na popisnici za osobe i domaćinstva, te dizajnu upitnika koji treba biti usuglašen sa europskim standardima", kazao je Milinović.

Ističe da političke nesuglasice u vezi sa sadržajem upitnika na sljedećem popisu u ovoj fazi rada ne utiču na aktivnosti Agencije.

"Sve će biti riješeno zakonom o popisu stanovništva i zato je njegovo usvajanje prioritet. Pripreme za popis stanovništva uobičajeno traju od tri do pet godina, a mi smo krenuli u ovaj posao sa zakašnjenjem i svako odugovlačenje dovelo bi u pitanje pripreme i održavanje popisa 2011. godine", kazao je Milinović.

Nacrtom zakona predviđeno je da se prilikom popisa stanovnici BiH izjašnjavaju o nacionalnoj, vjerskoj i jezičkoj opredijeljenosti o čemu su se sporili predstavnici političkih partija u BiH. Na sastanku tri stranačka lidera u Prudu postignut je dogovor i o popisu stanovništva, nakon čega su zadužene bh. institucije da urade sve pripreme.