Nezavisne novine: Čelnici državnog i entitetskih parlamenata zatražili su od vlada da hitno naprave akcijske planove za borbu protiv ekonomske krize te provedbu prioriteta za članstvo u EU.

Ovaj zahtjev čelnici parlamenta BiH, Narodne skupštine RS i Parlamenta FBiH uputili su nakon jučerašnjeg sastanka na Jahorini.

Bez Evrope u poslovnicima

Igor Radojičić je kazao da je, s obzirom na to da u Predstavničkom domu parlamenta BiH traju razgovori o korekcijama poslovnika, predloženo da se u dijelu u kojem budu korigovane procedure za ubrzano donošenje evropskog zakonodavstva uključe i predstavnici entitetskih parlamenata. "Trenutno po poslovnicima nemamo apsolvirano evropsko zakonodavstvo", istakao je Radojičić i dodao da će naredni sastanak parlamentaraca iz BiH biti održan prije ljetnih odmora.

"Mi smo jedinstveni ekonomski prostor i stoga mjere za ublažavanje posljedica globalne ekonomske krize, koja se sve više osjeti u BiH, moraju biti konzistentne u cijeloj zemlji. Savjet ministara i entitetske vlade traba da naprave zajednički paket mjera kao odgovor na ekonomsku krizu. Mjere treba da budu usvojene i primjenjive u što skorijem mogućem roku", kazao je Igor Radojičić, predsjednik Narodne skupštine RS, koji je bio domaćin jučerašnjeg redovnog sastanka parlamentaraca u BiH.

Beriz Belkić, predsjedavajući Predstavničkog doma parlamenta BiH, naglasio je kako je najvažnija poruka ovog sastanka da su svi u BiH svjesni problema u kojima se nalazi zemlja, ali da je jedini izlaz razgovor i dogovor o svim problemima.

"Zatražili smo od izvršnih organa da naprave akcione planove za provedbu uslova za napredak ka EU. Vijeće ministara BiH usvojilo je akcione planove za provedbu prioriteta iz Evropskog partnerstva i Sporazuma o pridruživanju i stabilizaciji, ali s tim planovima nisu upoznati niti parlamenti niti ostale institucije u zemlji. Poznato je da svaki od nivoa vlasti ima svoje obaveze u ispunjavanju uslova za napredak ka EU", rekao je Belkić.

Šefovi državnog i entitetskih parlamenata dogovorili su se da organiziraju i posebnu sjednicu posvećenu evropskim integracijama, a njen domaćin bit će Predstavnički dom parlamenta BiH.

Na sastanku je usaglašeno i formiranje zajedničkih parlamentarnih grupa koje će raditi na apliciranju za finansijsku pomoć EU te stalna koordinacija između parlamentarnih komisija.

"Saglasni smo da je stanje u kom se trenutno nalazimo izuzetno zabrinjavajuće. Zato kao odgovor moramo ponuditi dogovor i konkretne akcije na rješavanju svih problema koji političku i ekonomsku situaciju u zemlji čine zaista teškom", rekao je Safet Softić, predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamenta FBiH.

Belkić je, takođe, potvrdio da će parlamenti BiH, RS i FBiH uskoro održati zajedničku sjednicu posvećenu ustavnim promjenama u BiH.

"Svjesni smo važnosti ovog pitanja i želimo da svi sudjeluju u tom procesu. Mislim da treba uključiti akademsku zajednicu, civilni sektor, političke stranke, ali izuzetno je važna uloga parlamenta, jer ćemo upravo mi na kraju glasati o izmjenama Ustava", rekao je Belkić.

Predstavnici entitetskih parlamenata podržali su razgovore o ustavnim promjenama u institucijama i naveli da će uskoro razgovarati o modelima saradnje za harmonizaciju entitetskih zakona.