Obavještavamo kandidate koji su se prijavili na oglas za prijam pripravnika u Ured koordinatora za reformu javne uprave da će pismeni ispit po javnom natječaju biti održan u velikoj sali na prvom katu zgrade zajedničkih institucija BiH 6.02.2009. u dvije grupe. Pismeni ispit za prvu grupu će održan u 11, a za drugu u 14 sati. Odluku o načinu provjere znanja kandidata za prijam pripravnika pogledajte ovdje.

Spisak kandidata za prvu grupu  

Spisak kandidata za drugu grupu