Nezavisne novine: Prema registru Agencije za državnu službu FBiH u raznim federalnim institucijama zaposleno je 60 ljudi koji su po različitim osnovama stekli pravo na umirovljenje.

Ovo je navedeno u odgovoru na poslaničko pitanje koje je postavila Sandra Redžić, zastupnica BPS-a u Parlamentu FBiH.

Išerić: Upozoravali smo institucije

Direktor Agencije Enver Išerić, pak, pojašnjava da procedura umirovljenja nije posao Agencije, nego rukovodioca institucije u kojoj su zaposlene osobe koje su stekle uslove za umirovljenje. "Mi samo dajemo saglasnost na zahtjev rukovodioca organa ili institucije, ali smo do sada, koristeći naš registar, upozoravali institucije da imaju uposlenike koji su stekli uslove za umirovljenje. No, oni se ogluše, a u nekoliko navrata smo upozoravali i Upravni inspektorat koji vrše nadzor i donose određena rješenja", pojašnjava Išerić

Najstariji uposlenik je Zlatko Bučec, pomoćnik rukovodioca u Kazneno-popravnom zavodu Zenica, koji je napunio 69 godina, a radi 42 godine. Najviše staža, 44 godine, ima Petar Lovrinović, rukovodilac Uprave u KPZ Tomislavgrad.

U Upravi civilne zaštite FBiH zaposlen je Milenko Lepušina koji ima 67 godina i 39 godina i 10 mjeseci radnog staža. Njegov direktor Stanko Slišković kaže da bi ga, da je privatnik, zadržao još 20 godina.

"Taj čovjek jako dobro radi i ima izvrsne rezultate. Ja mu dajem ocjenu pet plus, a svoje radno mjesto će napustiti po sili zakona, kada napuni 40 godina radnog staža. Ali da sam privatnik zadržao bih ga još 20 godina", rekao je Slišković.

Redžićeva, pak, kaže kako su predstavnicima vlasti u FBiH usta puna priče o zapošljavanju mladih, a upravo državne institucije i njihovi čelnici krše zakon.

"I na budžetima i na radnim mjestima drže ljude koji su davno trebalo da odu u mirovinu i ostave porostor za zapošljavanje mladih", kaže Redžićeva. Smatra da je za ovakvu situaciju odgovorna Agencija za državnu službu, koja raspisuje konkurse i koja bi trebalo da vodi analitiku o životnoj dobi i godinama staža uposlenika.

Prema aktuelnom zakonodavstvu, uslov za umirovljenje je 65 godina života ili 40 godina radnog staža za muškarce, odnosno za žene 60 godina života ili 35 godina radnog staža.

Juče nismo uspjeli dobiti komentar upravnog inspektora koji radi pri Ministarstvu pravde FBiH.