Dnevni avaz: Nema nikakvog razloga za nervozu, niti nepovjerenje prema bankama u BiH, a širenje bilo kakve sumnje u stabilnost tog sektora je neopravdano, izjavio je jučer za „Dnevni avaz“ Kemal Kozarić, guverner Centralne banke (CB) BiH.

Ekonomske posljedice

– Ekonomske posljedice krize, nažalost, nećemo moći izbjeći, ali finansijski sistem nije ugrožen. Ekonomske posljedice ogledat će se u manjoj potražnji za našim izvozom, manjim stranim investicijama, manjem broju turista, manjim doznakama, naročito iz SAD, manjoj donatorskoj pomoći, slabijoj privatizaciji – navodi Kozarić.

Kozarić je kazao da količina novca koji su podigle štediše predstavlja samo četiri posto ukupne štednje u BiH.

– Banke u BiH posluju normalno, a kriza u SAD i Evropi neće naškoditi našem finansijskom sistemu. Ali, bezrazložno širenje nervoze i podizanje depozita moglo bi donijeti štetu  – kaže Kozarić.

Međusobno povjerenje

Dodaje da građanima, posebno privredi, trebaju banke, kao što bankama trebaju štediše.

– Tu se radi o međusobnom povjerenju koje je izgrađeno i ne bi se smjelo dogoditi  da ono bude ugroženo. Mi smo reagirali kako bi smo pomogli bankama, ali ne zato što nemaju novca, nego više preventivno i to je mjera koja je sasvim dovoljna – kaže Kozarić. Kako ističe, komercijalne banke u BiH ne pokazuju znakove pogoršanja u poslovanju, iako je kriza u poslovnom svijetu započela još prije godinu.

Banke u BiH rade drukčije

Guverner ističe kako je neophodno shvatiti da je poslovanje naših banaka znatno drukčije nego u bankama u zemljama u kojima su doživjele slom. – Bh. banke bave se tradicionalnim bankarstvom i su svoju aktivu nisu uključivale potencijalno opasnu aktivu, nego skoro isključivo kredite za domaću ekonomiju. Stoga, one nisu ugrožene znatnim padom vrijednosti dionica ili nekretnina u zemljama s prenapuhanim cijenama nekretnina – kaže Kozarić.

Osigurani depozit

– Banke u BiH funkcionišu bez poremećaja, nemaju problema s likvidnošću, imaju solidne profite i ne pokazuju znakove slabosti – kaže Kozarić.

On dodaje da je indirektne posljedice krize nemoguće izbjeći.

– One ne ugrožavaju štednju, veće se ogledaju u blagom povećanju kamatnih stopa, strožijim uslovima za dobivanje kredita. Štednja u skoro svim bh. bankama zaštićena je zahvaljujući postojanju i djelovanju Agencije za osiguranje depozita BiH. Danas je osigurani iznos 7.500, a očekuje se da će biti povećan na 15 000 KM – kaže Kozarić.