Nezavisne novine: SARAJEVO – Služba zajedničkih poslova organa i tijela FBiH zapošljava više od 500 ljudi, među kojima je čak 108 spremačica, 30 konobara i isto toliko servirki.

Prema ocjeni zastupnika u federalnom parlamentu, 500 službenika u ovoj službi je previše, dok pojedinci čak smatraju da ti ljudi nikome ne trebaju.

"Tamo ima više servirki nego u svim ugostiteljskim objektima u Sarajevu. Vlada mora hitno u reformu javne uprave, jer se javna potrošnja stalno povećava, a mi samo u ovoj jednoj službi hranimo 500 ljudi koji tamo nikome ne trebaju", smatra zastupnik Omer Vatrić, komentarišući podatke koje je dobio u odgovoru na zastupničko pitanje.

U ovom odgovoru, u kojem se napominje da je na unutrašnju strukturu Službe Vlada FBiH dala saglasnost u junu prošle godine, uz direktora Harisa Ihtijarevića, rade četiri pomoćnika direktora, šest stručnih saradnika, jedan savjetnik direktora i dva stručna savjetnika.

Osim 30 servirki za usluživanje i 30 konobara, te 108 spremačica (od čega ih je 12 "za reprezentativne objekte"), zaposlena su i 62 referenta unutarnjeg osiguranja, 18 recepcionera, 11 vozača i dva vozača transportnih vozila. Takođe je zaposleno i 14 pomoćnih radnika, osam šankera, kao i osam domara, te 10 fizičkih radnika. Na poziciji "vodeći rukovodilac kotlovnicom na plin i ulje" zaposleno je 10 namještenika, dok su kao rukovodioci kotlovnicom na plin i ulje zaposlena tri namještenika. Služba zapošljava i slastičare, buregdžije, peglače, perače, krojače, telefonske tehničare, stolare, bravare, molere, vodoinstalatere, ali i rukovaoce mašinama za čišćenje, mašinama za čišćenje podnih obloga, rukovaoce grafičke štampe, grafičare dorade, pa čak i operatere kopir-aparata.

Služba je organizovana u 18 odsjeka, kojima rukovodi ured direktora u okviru kojeg djeluju vozač, sekretar službe, tehnički sekretar, savjetnik i jedan viši referent-operater. Opslužuje sjedišta Vlade FBiH u Sarajevu i Mostaru, zgradu Predsjedništva BiH, rezidencijalni objekt "Konak", zgradu u Sarajevu, u kojoj je sjedište parlamentarnih stranaka i tri lokacije u Sarajevu gdje su smještena ministarstva u Vladi FBiH, te 65 stanova koje koriste dužnosnici institucija.

Juče nismo uspjeli dobiti komentar direktora Službe Harisa Ihtijarevića.

Godišnje na raspolaganju 19,5 miliona KM

Prema revizorskom izvještaju, ova služba je u 2007. godini na raspolaganju imala 19,5 miliona KM, od čega je potrošila oko 18 miliona KM: oko 9,1 milion na plate i doprinose, 3,9 miliona KM na rekonstrukciju odmarališta u Trpnju, te 4,6 miliona KM za kapitalne izdatke, među kojima je zgrada Vlade FBiH u Mostaru, koja je plaćena tri milioan KM. Služba je u 2007. godini na osnovu pružanja ugostiteljskih usluga ostvarila vlastiti prihod od 1,23 miliona KM i oko 780.000 KM po osnovu izdavanja poslovnih prostora kojima upravlja.