Drugi čovjek Direkcije za proširenje Evropske unije, Poljak Jan Truščinski (Jan Truszczynski), uvjeren je da se vrata EU neće zatvoriti pred zemljama zapadnog Balkana, ali ni pred Turskom.

Tokom razgovora za "Dnevni avaz" u više navrata ističe da je do vlasti država koje žele u Uniju, kada će se to i dogoditi.

Provedba SAA

Bosna i Hercegovina nedavno je potpisala Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju (SAA) sa EU. Kako teče njegova primjena?

Suviše je rano za bilo kakve ocjene. Sporazum se primjenjuje od 1. jula, za sada

nema nikakvih problema na tom polju. Također, nema indikacija da nas u primjeni SAA u BiH čekaju u skorijoj budućnosti ikakvi krupni izazovi. Sve ovo, međutim, govorim s velikom rezervom. Jednostavno, SAA je tek potpisan i njegova primjena upravo je počela. Mogu, međutim, reći da je primjena SAA u BiH počela dosta dobro.

Kada ćete meritorno moći ocijeniti bh. vlasti?

To je stvar procesa. Albanija je potpisala SAA veoma davno. Počela ga je provoditi, posebno trgovinski dio. Za sada je učinak te zemlje prilično dobar. Naravno, oni implementiraju SAA već nekoliko godina.

Mislim da ćemo prije kraja godine biti u poziciji da damo jasniju ocjenu.

Kao što znate, svake godine ocjenjujemo aktivnosti svake države ponaosob. Mislim da ćemo početkom novembra izdati svoju ocjenu o stanju u BiH. Da bi se to uspjelo, do početka oktobra moramo sabrati sve činjenice o stanju u vašoj zemlji. Detaljno ćemo pregledat šta se desilo u proteklih 12 mjeseci. Uzet ćemo u obzir i provedbu zadataka iz Evropskog partnerstva.

Kada sve to bude gotovo, evropske institucije imat će našu procjenu o situaciji u vašoj zemlji. Ispitat ćemo šta je bilo zacrtano kao zadaci, šta je urađeno, a šta treba uraditi.

Zemlje koje žele u EU zabrinute su razvojem događaja u Uniji. Prvo su Irci odbili Sporazum iz Lisabona, a onda je Evropski parlament usvojio rezoluciju kojom se, praktično, pooštravaju kriteriji za ulazak u EU.

Proširenje EU dugotrajan je proces. Unija je i ranije imala problema i uvijek je nalazila rješenja za njih. Institucionalne promjene, koje su neophodne, bit će urađene na vrijeme. Kada i kako, to se još ne zna, ali je u interesu EU da se to prevlada. Do sada nikada nismo podbacili, pa ne očekujem da se to desi sada.

Mi nastavljamo raditi na proširenju EU uvjereni da će se trenutna situacija prevladati.

Dakle, nema straha za zemlje zapadnog Balkana? One mogu očekivati nastavak procesa proširenja?

Naravno! Jasno je da će proces koji vodi ka članstvu u EU (mnogo) duže trajati nego u slučaju Hrvatske.