Sastanak Nadzornog tima za reformsku oblast Informacijskih tehnologija, održan je u četvrtak, 03. srpnja 2008. godine, u prostorijama zgrade Vlade Brčko distrikta BiH.

Na sastanku je razmatran projektni zadatak "One Stop Shop" – pilot projekt Brčko distrikta Bosne i Hercegovine od članova i zamjenika članova Nadzornog tima. Pri tome je obavljeno i izjašnjavanje o provedbi ovog projekta na ostalim upravnim razinama, što je preduvjet za slanje ovog projektnog zadatka na Upravni odbor Fonda za reformu javne uprave.

Sudionici sastanka razgovarali su i o trenutačnom stanju u predmetnoj oblasti, stupnju realizacije mjera iz Akcijskog plana 1, prioritetnim reformskim aktivnostima za realizaciju, kao i o projektima na kojima se trenutačno radi.