Састанак Надзорног тима за реформску област Информационих технологија, одржан је у четвртак, 03. јула 2008. године, у просторијама зграде Владе Брчко дистрикта БиХ.

На састанку је, , разматран  пројектни задатак One Stop Shop – пилот пројекат Брчко дистрикта Босне и Херцеговине од чланова и замјеника чланова Надзорног тима. Том приликом је обављено изјашњавање о имплементацији овог пројекта на осталим управним нивоима,  што је предуслов за слање овог пројектног задатка на Управни одбор Фонда за реформу јавне управе.

Учесници састанка су разговарали о тренутачном стању у предметној области, степену реализације мјера из Акционог плана 1, приоритетним реформским активностима за реализацију, као и о пројектима на којима се тренутно ради.