Nezavisne novine: SARAJEVO – Ministarstvo bezbjednosti BiH zbog lošeg planiranja budžeta u 2007. godini nije utrošilo milion KM, jer nisu realizovali projekat direkcije za policiju, niti su zaposlili oko 200 novih zaposlenika.

Navodi se ovo u izvještaju o poslovanju ovog ministarstva, koji je objavila Kancelarija za državnu reviziju.

Revizori navode da je u programu posebnih namjena planirano 600.000 KM za direkciju za policiju, ali ovaj projekat nikada nije realizovan. Prema njihovoj ocjeni, Ministarstvo bezbjednosti nije odgovorno za neosnivanje direkcije.

"U budžetskoj stavci plate zaposlenih ostalo je neutrošenih 396.596 KM, jer dinamika zapošljavanja nije realizovana u skladu s planom", ističu revizori, te dodaju da je bilo planirano da bude zaposleno 237 radnika, a popunjena su samo 152 radna mjesta.

"Lošim planiranjem budžeta rezerviše se više sredstava nego što je potrebno, a na drugoj strani moguće je da u ostalim institucijama nisu realizovani značajni projekti zbog nedostatka sredstava", upozorili su revizori i preporučili da se budžet bolje planira u saradnji s Ministarstvom finansija i trezora BiH.

Revizori su primijetili da je u 2007. godini za stimulacije zaposlenima izdvojeno oko 30.000 KM, što je duplo više novca nego u prethodnoj godini. Preporučuju da se uz isplate stimulacija dostavljaju izvještaji o prekovremenom radu, posebnim zalaganjima na poslu ili radu vikendom, za šta su prema utvrđenim kriterijumima i predviđene stimulacije.

Revizori su primijetili niz nepravilnosti kod pravdanja putnih troškova zaposlenih, te upotrebe službenih automobila. Revizorima je nepoznato zašto je predložen otpis mobilnih telefona u vrijednosti od 6.871 KM, te planirano rashodovanje i telefona skupljih od 300 KM.

Problemi s javnim nabavkama

Revizori su u svom izvještaju naveli da je u Ministarstvu bezbjednosti BiH bilo niz propusta u procesu javnih nabavki. Navode da su birani najpovoljniji ponuđači bez priložene tri ponude, te da su birali izvođača radova, iako nijedna ponuda nije zadovoljila tehničke uslove. Dnevna štampa za ovo ministarstvo nabavljana je bez raspisivanja javnog poziva, a za to je u 2007. godini potrošeno oko 14.000 KM. Na javnom pozivu za izbor prevodioca izabrani su svi koji su se prijavili, jer su ponudili istu cijenu usluge, zbog čega revizori upućuju nadležne da konsultuju Agenciju za javne nabavke BiH.