Независне новине: САРАЈЕВО – Министарство безбједности БиХ због лошег планирања буџета у 2007. години није утрошило милион КМ, јер нису реализовали пројекат дирекције за полицију, нити су запослили око 200 нових запосленика.

Наводи се ово у извјештају о пословању овог министарства, који је објавила Канцеларија за државну ревизију.

Ревизори наводе да је у програму посебних намјена планирано 600.000 КМ за дирекцију за полицију, али овај пројекат никада није реализован. Према њиховој оцјени, Министарство безбједности није одговорно за неоснивање дирекције.

"У буџетској ставци плате запослених остало је неутрошених 396.596 КМ, јер динамика запошљавања није реализована у складу с планом", истичу ревизори, те додају да је било планирано да буде запослено 237 радника, а попуњена су само 152 радна мјеста.

"Лошим планирањем буџета резервише се више средстава него што је потребно, а на другој страни могуће је да у осталим институцијама нису реализовани значајни пројекти због недостатка средстава", упозорили су ревизори и препоручили да се буџет боље планира у сарадњи с Министарством финансија и трезора БиХ.

Ревизори су примијетили да је у 2007. години за стимулације запосленима издвојено око 30.000 КМ, што је дупло више новца него у претходној години. Препоручују да се уз исплате стимулација достављају извјештаји о прековременом раду, посебним залагањима на послу или раду викендом, за шта су према утврђеним критеријумима и предвиђене стимулације.

Ревизори су примијетили низ неправилности код правдања путних трошкова запослених, те употребе службених аутомобила. Ревизорима је непознато зашто је предложен отпис мобилних телефона у вриједности од 6.871 КМ, те планирано расходовање и телефона скупљих од 300 КМ.

Проблеми с јавним набавкама

Ревизори су у свом извјештају навели да је у Министарству безбједности БиХ било низ пропуста у процесу јавних набавки. Наводе да су бирани најповољнији понуђачи без приложене три понуде, те да су бирали извођача радова, иако ниједна понуда није задовољила техничке услове. Дневна штампа за ово министарство набављана је без расписивања јавног позива, а за то је у 2007. години потрошено око 14.000 КМ. На јавном позиву за избор преводиоца изабрани су сви који су се пријавили, јер су понудили исту цијену услуге, због чега ревизори упућују надлежне да консултују Агенцију за јавне набавке БиХ.