Nezavisne novine: SARAJEVO – Vlada FBiH danas u Sarajevu organizuje konferenciju o reformi boračko-socijalnih davanja koje u FBiH prima oko milion stanovnika, najavio je juče premijer FBiH Nedžad Branković.

"Ova davanja su istinski problem svih nivoa vlasti u FBiH i vjerujemo da ćemo kroz otvoren dijalog naći rješenja koja će omogućiti da planiramo stabilan budžet"“, pojasnio je Branković. Dodao je da će na konferenciji biti prezentirane procjene o mogućem broju nezakonitih korisnika naknada, ali i sva rješenja koja Vlada FBiH može ponuditi. Konferencija će okupiti više od 100 učesnika, među kojima i predstavnike međunarodnih monetarnih institucija.

Ministar za rad i socijalnu brigu Perica Jelečević kaže da sada, već na osnovu prijava za uvođenje u prava neratnih invalida u budžet FBiH nedostaje oko 200 miliona KM.

"Moramo provesti reforme, jer ako ovako nastavimo, potopićemo se", kazao je Jelečević.

Ministar za boračku populaciju Zahid Crnkić je podsjetio da u FBiH više od 100.000 ljudi ima status RVI i da treba naći rješenje i za logoraše i oboljele od PTSP, ali i način za realizaciju postojećih prava.

Ministar finansija u Vladi FBiH Vjekoslav Bevanda smatra da je konferencija pošten put i način da razne interesne grupe, od socijalnih kategorija do poslodavca i sindikata, razmjene mišljenja.

"Pokazaćemo kakvo je prikupljanje javnih prihoda i njihov raspored za nekoliko posljednjih godina i pokazat ćemo šta  FBiH mora i šta može", kazao je Bevanda.