Dnevni avaz: Bosna i Hercegovina godišnje izgubi jednu zgradu, poput one bivšeg Izvršnog vijeća u centru Sarajeva, danas Zgrada prijateljstva između Grčke i BiH, jer iz državne kase bude izdvojeno čak i 20 miliona KM za plaćanje kirija  za prostorije gdje su smještene državne institucije. Istovremeno, ista ta zgrada od početka prošle godine, kada je otvorena nakon obnove zjapi prazna.

Komisija Vijeća  ministara, koja je imala zadatak da predloži raspored prostorija u ovoj zgradi, svoj posao okončala je u januaru. Ali, predsjedavajući Vijeća Nikola Špirić od tada to pitanje nije stavio na dnevni red.

U zgradi bi ostali uredi predsjedavajućeg Vijeća ministara i njegovih  zamjenika te Ministarstvo vanjske trgovine. Takav plan raspodjele ne zadovoljava ni Parlament niti Vijeće ministara. Čelništvo Parlamenta očekuje da kompletna državna vlada napusti njihovu zgradu i tako oslobodi prostor  za  potrebe parlamentaraca i parlamentarnih službi. Spremni su ostaviti tek urede Špirića i njegovih zamjenika.

Nažalost, nijedna od ovih kombinatorika neće značajno doprinijeti smanjenju nivoa novca koji se izdvaja za kirije koje plaćaju brojne državne institucije, tvrdi zamjenik ministra finansija i trezora BiH  Fuad Kasumović.

Preseljenje u obnovljenu zgradu, prema planu koji je predložen, neće umanjiti kiriju ni za deset posto, jer su upravo ta ministarstva, za koje se pravi prostoru u obnovljenoj zgradi, već smještena u objektima koji su u vlasništvu države – rekao je Kasumović.