Večernji list: Projekt E-Governmenta ili elektroničke vlade, koji uspostavlja Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine, već je ušlo u ozbiljnu fazu ostvarivanja. Dio širokog i sveobuhvatnog projekta, ujedno i prvi koji će se implementirati, projekt je „sjednice bez papira“, koje bi se, kako ističe Božidar Škravan, savjetnik ministara Bože Ljubića, te vođa stručnog tima zaduženog za uspostavljanje projekta E-Governmenta, trebao završiti najkasnije do kolovoza ove godine.

Nabava opreme

U tijeku je priprema specifikacije za nabavu opreme za uvođenje početnog dijela implementacije “sjednica bez papira“ i temeljnog sustava za upravljanje dokumentima ( LCD ekrani, bežične tipkovnice…), ističe Škravan. Projekt elektroničke vlade, prije svega, donijet će povećanu efikasnost Vijeća ministara Bosne i Hercegovine kroz uvođenje mrežnog sustava i temeljnih servisa za komuniciranje i suradnju, kojima će se međusobno povezati sva ministarstva i institucije u sklopu Vijeća ministara Bosne i Hercegovine.

I MINISTRI MORAJU NA OBUKU

Uspostavljanje sustava E-Governmenta mora pratiti i odgovarajući stupanj znanja korisnika toga sustava. Tako će, kako je najavljeno, i sami ministri morati proći određene tečajeve kako bi se osposobili za „elektroničko vladanje“. Pored ministara, koji će se usavršavati na dobrovoljnoj bazi, službe u ministarstvima tečajeve će morati proći.

Sustav će povezati sva ministarstva međusobno, svako pojedino ministarstvo sa središnjim Uredom predsjedavajućeg Vijeća ministara, omogućiti upotrebu e-mail servisa, interneta itd. Na taj će način, ističe Škravan, hrpe dokumenata koje su ministri donosili na sjednice Vlade odlaziti jedino u arhivu, a svaki će ministar sa svoga računala imati pristup bazi podataka ustanovljenoj u središnjem Uredu premijera, kao i pristup osobnoj bazi u ministarstvu.

E- Government u Bosni i Hercegovini pokrenuo je UNDP, uz novac koji je osigurala Europska komisija, i to još prije nekoliko godina, no zanimanje središnje vlasti za taj projekt bilo je ravno nuli, navodi Škravan, dodajući da je ono što je bilo učinjeno bila isključiva zasluga UNDP-a.

Novac EK

No, dolaskom Bože Ljubića na čelo Ministarstva komunikacija i prometa te su se stvari izmijenile. On je unutar ministarstva oformio tim sveučilišnih stručnjaka, na čelu sa savjetnikom Škravanom. Ljubić je 17. travnja ove godine s UNDP-om potpisao Promemoriju – dokument o suradnji na projektu „E-Government at the Council of Ministers“.