Večernji list: Iako se bh vlasti hvale ostvarenim napretkom u reformi javne uprave, službeni podaci koje je prikupio Ured koordinatora za reformu javne uprave BiH pokazuje da se taj proces odvija prilično sporo, posebno u FBiH.

Akcijski plan

Do kraja prošle godine realizirano je tek 18,43 posto mjera predviđenih Akcijskim planom i Strategije reforme javne uprave. Pritom je najveći napredak, 22,13 posto, ostvaren u oblasti upravljanja ljudskim potencijalima, dok je najmanje mjera, samo 13,44 posto, provedeno u oblasti informacijskih tehnologija. Vlasti u BiH trebale bi se zabrinuti nad činjenicom da reforma javne uprave u tom entitetu u svih šest reformskih oblasti zaostaje za reformama u RS-u i Brčko Distriktu. Niti u jednoj od šest reformskih oblasti u FBiH nije ostvarena provedba planiranih mjera veća od 18 posto. Najaviše je napravljeno na reformi upravljanja ljudskim potencijalima, gdje je ostvareno 17,59 posto mjera. Poražavajući su rezultati u oblasti izrade politika i koordinacijskih kapaciteta. FBiH je u toj oblasti obavila samo 7,16 posto zacrtanih mjera, što je 50 posto manje nego u RS-u.

Podbačaj u upravi

Još lošiji su rezultati u reformi upravnog postupka, gdje je provedeno tek 4,83 posto planiranog. Usporedbe radi, u RS-u je u toj oblasti realizirano 17,47, a u Brčkom 17,68 posto mjera.

Ipak, najporazniji su rezultati reforme javne uprave u oblasti informacijskih tehnologija.

Na razini FBiH provedeno je samo dva posto planiranih mjera. S druge strane, RS je u toj oblasti ostvario 21,50 posto zacrtanog, a Brčko Distrikt još više, 26,50 posto. Više nego dvostruko je u RS-u veća i provedba reformskih mjera u preostale dvije oblasti, a to su javne financije i institucionalna komunikacija.

UŠTEDA 300 MILIJUNA KM

Najveće troškove zarada zaposlenih u javnoj upravi u odnosu na bruto društveni proizvod u regiji i dva puta veće od prosjeka u zemljama EU. Godišnji troškovi zarada u javnoj upravi bili bi manji oko 300 milijuna KM kada bi razina zarade svih zaposlenih u tome segmentu u BiH bila prilagođena regionalnom prosjeku u odnosu na prosječne zarade svih zaposlenih.